Nástroje

Dramaterapie

léčení volnou hrou, spontánním vyjádřením, uvolněním těla a nasloucháním jeho impulsům

hravé zkoumání vlastních témat a vztahů v kontaktu s terapeutem v bezpečném settingu

znovuobjevování vlastní spontaneity, tvořivosti, svobody sebevyjádření i svobody bytí ve svém středu

posilování kontaktu se svým tělem, svými potřebami, křehkostí i silou a zdroji, na které se můžeme v sobě spolehnout

trénování schopnosti obnovovat rovnováhu v nestabilitě, uvolnění v nejistotě, bdělou přítomnost v chaosu

objevování volnosti a lehkosti tváří v tvář nepředpokladatelnému a proměnlivému životu, nedokonalým lidským vztahům a nevyzpytatelnému vlastnímu já…

Žádné předepsané role, žádná nutnost následovat cokoli jiného než vlastní impuls (v rámci bezpečí pro sebe i druhé), spontánní improvizace. Co prožijeme a vyzkoušíme v bezpečném prostředí a kruhu stejně zkoumajících „hráčů“, jsme pak schopni přenést do běžného života. V každodenním chaosu pak budeme jasněji vnímat svůj střed a co se v nás děje, zřetelněji komunikovat s druhými naše potřeby a jak na tom jsme, s větší lehkostí a otevřeností si užívat radost ze setkání a výměny, používat své dary a tvořivost.

Aktuálně absolvuji dlouhodobý dramaterapeutický výcvik s arteterapeutickým přesahem Vývojové proměny (Developmental Transformations) akreditovaný Asociací dramaterapeutů České republiky a DvT Institute v New Yorku. Začínám s dramaterapeutickou praxí (lidé s mentálním hendikepem, s duševním onemocněním, senioři). Pracuji pod supervizí.

Nejsem poskytovatelem zdravotnických služeb. Závazně ctím etický kodex a profesní stadardy Asociace dramaterapeutů České republiky. 

http://www.adcr.cz/uploads/7/7/0/5/77052119/etický-kodex-dramaterapeuta-adcr.pdf

www.adcr.cz
www.developmentaltransformation.com

 

PRAVIDELNÁ SETKÁVÁNÍ se odehrávají v UZAVŘENÉ SKUPINĚ 5 – 8 účastníků (obvykle 1 – 2x za 14 dnů, ideálně 12 setkání, na které lze v případě potřeby navázat)

skupinová terapie pro organizace: 750 Kč / 50 min; 1000 Kč / 90 min

cena skupinové terapie pro jednotlivce: 200 – 250 Kč / 90 min (dle počtu setkání)

INDIVIDUÁLNÍ terapie 450 – 500/ 50 min (dle počtu setkání)

Cenu, počet setkání, frekvenci atd. lze projednat a přizpůsobit situaci.

 

Medicínský kruh živlů

spolutvorba na cestě uvědomování si vlastních zdrojů, směřování k celistvosti a rovnováze ve všech našich vztazích včetně vztahů s více než lidským společenstvím

rozšíření běžné perspektivy, vnímavost vzájemné výměny a spolutvorby v tvořivých energiích, které utvářejí naše tělo i vše živé (a které oslovují všechny původní tradice, neboť reprezentují univerzální tvořivé principy našeho vesmíru)

sebeposílení, zpřítomnění a uvolnění, rozvíjení hravosti a tvořivosti, kontaktu se svou křehkostí i silou, spojení se se svou vášní k životu

uvolnění těla, projasnění mysli a ducha, spočinutí ve svém středu a aktivování přirozených sebeuzdravujících tendencí

 

INDIVIDUÁLNÍ PROVÁZENÍ a práce se záměrem: obnovování kontaktu s vlastním sebeléčivým a tvořivým potenciálem

OSOBNÍ PŘECHODOVÉ RITUÁLY

SKUPINOVÁ TVORBA v léčivém kruhu živlů (archetypů, jež utvářejí nás i “vnější” svět – sil, kterými spolutvoříme vlastní cestu a všechny naše vztahy)

SLAVNOSTI PŘÍRODNÍCH CYKLŮ: ladění naší vnitřní divokosti s procesy probíhajícími v přírodě 

TANEC SÍLY V KRUHU ŽIVLŮ: spojování se s vlastními zdroji síly, tvořivosti, volnosti a uzdravování spontánním pohybem

 

Příspěvek na vyrovnání energií řešíme individuálně, orientační suma se pohybuje okolo 750 – 1000 Kč / 90 min za osobní provázení a energetickou práci.

V případě slavností jde o dobrovolný příspěvek na organizaci, výdaje, držení prostoru.  

U ostatních akcí je cena určena jednotlivě dle hloubky terapeutické práce a pronájmu.