Nástroje

Dramaterapie

Léčení volnou hrou, spontánním vyjádřením, uvolněním těla a nasloucháním jeho impulsům

Hravé zkoumání vlastních témat a vztahů v kontaktu s terapeutem v bezpečném settingu

Znovuobjevování vlastní spontaneity, tvořivosti, svobody sebevyjádření i svobody bytí ve svém středu

Posilování kontaktu se svým tělem, svými potřebami, křehkostí i silou a zdroji, na které se můžeme v sobě spolehnout

Trénování schopnosti obnovovat rovnováhu v nestabilitě, uvolnění v nejistotě, bdělou přítomnost v chaosu

Objevování volnosti a lehkosti tváří v tvář nepředpokladatelnému a proměnlivému životu, nedokonalým lidským vztahům a nevyzpytatelnému vlastnímu já…

Žádné předepsané role, žádná nutnost následovat cokoli jiného než vlastní impuls (v rámci bezpečí pro sebe i druhé), spontánní improvizace. Co prožijeme a vyzkoušíme v bezpečném prostředí a kruhu stejně zkoumajících „hráčů“, jsme pak schopni přenést do běžného života. V každodenním chaosu pak budeme jasněji vnímat svůj střed a co se v nás děje, zřetelněji komunikovat s druhými naše potřeby a jak na tom jsme, s větší lehkostí a otevřeností si užívat radost ze setkání a výměny, používat své dary a tvořivost.

Letos dokončuji dlouhodobý dramaterapeutický výcvik s arteterapeutickým přesahem Vývojové proměny (Developmental Transformations) akreditovaný Asociací dramaterapeutů České republiky a DvT Institute v New Haven. Vedu dramaterapeutické skupiny (lidé s mentálním hendikepem, s duševním onemocněním, senioři, veřejnost) i individuální terapii. Pracuji pod supervizí.

Nejsem poskytovatelem zdravotnických služeb. Závazně ctím etický kodex a profesní stadardy Asociace dramaterapeutů České republiky. 

http://www.adcr.cz/uploads/7/7/0/5/77052119/etický-kodex-dramaterapeuta-adcr.pdf

www.adcr.cz
www.developmentaltransformation.com

 

Léčivé kolo živlů (Medicine Wheel)

Spolutvorba na cestě uvědomování si vlastních zdrojů, směřování k celistvosti a rovnováze ve všech našich vztazích včetně vztahů s více než lidským společenstvím

Rozšíření běžné perspektivy, vnímavost vzájemné výměny a spolutvorby v tvořivých energiích, které utvářejí naše tělo i vše živé (a které oslovují všechny původní tradice, neboť reprezentují univerzální tvořivé principy našeho vesmíru)

Sebeposílení, zpřítomnění a uvolnění, rozvíjení hravosti a tvořivosti, kontaktu se svou křehkostí i silou, spojení se se svou vášní k životu

Uvolnění těla, projasnění mysli a ducha, spočinutí ve svém středu a aktivování přirozených sebeuzdravujících tendencí

 

INDIVIDUÁLNÍ PROVÁZENÍ: obnovování kontaktu s vlastním sebeléčivým a tvořivým potenciálem

OSOBNÍ PŘECHODOVÉ RITUÁLY na podporu při změnách, které hodláme vnést do svého života, nebo které nám život nachystal

SLAVNOSTI PŘÍRODNÍCH CYKLŮ: ladění naší vnitřní divokosti a základních hodnot lidského společenství s procesy probíhajícími v přírodě 

TANEC SÍLY V KOLE ŽIVLŮ: spojování se s vlastními zdroji síly, tvořivosti, volnosti a uzdravování spontánním pohybem

Při práci s archetypálními léčivými a tvořivými sílami vycházím z letitého osobního zkoumání šamanských nástrojů. Z tradičních rámců mě na mé cestě nejvíce podpořilo učení lakotské tradice zprostředkované Aliciou Hamm a Jorge Redtail Hawkem (práce s kamenným medicínským kruhem, rituály potní chýše /inipi/ a hledání vize /vision quest/) a energetická práce andských indiánů Q’eros, jež se považují za předchůdce i pokračovatele duchovního poznání Inků, do níž mě zasvětil můj dlouholetý mentor Jón Ágúst Gudjónsson (linie Dona Francisca Chura Flores). Při seznamování s tradicí Q’eros mě obohatil o další vhledy a praktiky Roberto Sarti a jeho učitelé Don Lorenzo Ccapa Apazza a Dona Zenovia Cruz Condori. Přínosná pro mě také byla účast na původních obřadech Huicholů, indiánů Kichwa, mayských starších aj. Důležité pro mě bylo spojení s krajinou a duchovním dědictvím Sámů (norské a finské Laponsko), původních obyvatel Sibiře (Bajkal a Vostočnyje Sajany) i mytologie a síla krajiny Islandu, kde jsem pár let žila. Stejně podstatné bylo zakusit jemnost a soucit, jež přináší zazen, vhledy tibetského buddhismu, léčení prázdnotou při pobytu ve tmě, spojení s vědomím těla např. přes tanec pěti rytmů a na tělo orientované terapie. Všechny tyto zkušenosti, jejichž podstata pod zdánlivě odlišnými způsoby praxe je jednotná, mi pomohly otevírat dveře k vlastnímu intimnímu spojení se životem a ukotvovat a prohlubovat mně vlastní cestu k celistvosti.