Nástroje

Dramaterapie

léčení volnou hrou, spontánním vyjádřením, uvolněním těla a nasloucháním jeho impulsům

hravé zkoumání vlastních témat a vztahů v kontaktu s terapeutem v bezpečném settingu

znovuobjevování vlastní spontaneity, tvořivosti, svobody sebevyjádření i svobody bytí ve svém středu

posilování kontaktu se svým tělem, svými potřebami, křehkostí i silou a zdroji, na které se můžeme v sobě spolehnout

trénování schopnosti obnovovat rovnováhu v nestabilitě, uvolnění v nejistotě, bdělou přítomnost v chaosu

objevování volnosti a lehkosti tváří v tvář nepředpokladatelnému a proměnlivému životu, nedokonalým lidským vztahům a nevyzpytatelnému vlastnímu já…

Žádné předepsané role, žádná nutnost následovat cokoli jiného než vlastní impuls (v rámci bezpečí pro sebe i druhé), spontánní improvizace. Co prožijeme a vyzkoušíme v bezpečném prostředí a kruhu stejně zkoumajících „hráčů“, jsme pak schopni přenést do běžného života. V každodenním chaosu pak budeme jasněji vnímat svůj střed a co se v nás děje, zřetelněji komunikovat s druhými naše potřeby a jak na tom jsme, s větší lehkostí a otevřeností si užívat radost ze setkání a výměny, používat své dary a tvořivost.

pravidelná setkávání v uzavřené skupině 5 – 8 účastníků pro veřejnost, mládežnické skupiny, klienty sociálních služeb

cena pro organizace: 400 Kč / 50 min; 650 Kč / 90 min

cena pro jednotlivce: 120 Kč / 50 min; 200 Kč / 90 min

Aktuálně absolvuji dlouhodobý dramaterapeutický výcvik s arteterapeutickým přesahem Vývojové proměny (Developmental Transformations) akreditovaný Asociací dramaterapeutů České republiky a DvT Institute v New Yorku. Začínám s dramaterapeutickou praxí (lidé s mentálním hendikepem a s duševním onemocněním). Pracuji pod supervizí.

www.adcr.cz
www.developmentaltransformation.com

 

Medicínský kruh živlů

spolutvorba na cestě uvědomování si vlastních zdrojů, směřování k celistvosti a rovnováze ve všech našich vztazích včetně vztahů s více než lidským společenstvím

rozšíření běžné perspektivy, vnímavost vzájemné výměny a spolutvorby v tvořivých energiích, které utvářejí naše tělo i vše živé (a které oslovují všechny původní tradice, neboť reprezentují univerzální tvořivé principy našeho vesmíru)

sebeposílení, zpřítomnění a uvolnění, rozvíjení hravosti a tvořivosti, kontaktu se svou křehkostí i silou, spojení se se svou vášní k životu

uvolnění těla, projasnění mysli a ducha, spočinutí ve svém středu a aktivování přirozených sebeuzdravujících tendencí

 

INDIVIDUÁLNÍ či SKUPINOVÁ TVORBA prostřednictvím archetypů, kterými komunikujeme sami se sebou i “vnějším” světem  

TANEC SÍLY V KRUHU ŽIVLŮ: spojování se s vlastními zdroji síly, tvořivosti, volnosti a uzdravování spontánním pohybem

OSOBNÍ PŘECHODOVÉ RITUÁLY a práce se záměrem: obnovování kontaktu s vlastním sebeléčivým a tvořivým potenciálem

SLAVNOSTI PŘÍRODNÍCH CYKLŮ: ladění naší vnitřní divokosti s procesy probíhajícími v přírodě 

 

Tvořením, hravostí i ztišením a nasloucháním sobě samým, mapujeme vlastní vnitřní krajiny a zdroje k naplnění své cesty. Spoluhráčem, zrcadlem hlubokých niterných procesů i léčitelem je nám při tom nejčastěji příroda. Spojení se s jejími cykly a živly i prožívání a vyjádření vlastní tělesnosti a obrazivosti nás podporuje v citlivějším vnímání svého růstu k celistvosti. Učíme se být v přítomnosti a zároveň tvořit za hranicí lineárního časoprostoru.

Při provázení vycházím z desetiletého osobního zkoumání šamanských nástrojů a každé setkání vnímám jako  VZÁJEMNÉ OBOHACENÍ SE AUTONOMNÍCH A ROVNOCENNÝCH BYTOSTÍ NA CESTĚ K CELISTVOSTI.

Z tradičních rámců mě na jinak intuitivní cestě posouvala především praxe lakotského medicínského kruhu živlů, rituály potní chýše a rituál hledání vize (Alicia Hamm, Jorge Redtail Hawk) a energetická práce s přírodními sílami Kičua medicinmana Augustína Grefy a huicholských stařešinů.

Šest let se intenzivně věnuji praxi andské spirituální tradice (nebo se ona věnuje mně?): cestě “nositele mesy”, tj. procházení osobním medicínským kruhem kečujských indiánů (Q’eros). Jde o transformování vlastních i převzatých zranění a rozpouštění na nich vybudovaných starých identifikací a vykročení k nové perspektivě, spojení s vlastní přirozeností a tvořivou sílou. Na této cestě mě provází učitel jógy a meditace, léčitel a praktikant andské tradice Islanďan Jón Ágúst Guðjónsson. Opírám se o učení a nástroje andské spirituality, které ke mně přišly jeho prostřednictvím a prostřednictvím jeho učitelů z řad medicinmanů Q’eros a amerického lékařského antropologa Alberta Villolda. Ten vytvořil jednu silnou linii, jak sdílet moudrost a léčitelství andské tradice na Západ (www.fourwindssociety.com). V nakladatelství Maitrea vyšel můj překlad Villoldovy knihy Šaman, mudrc, léčitel: Jak léčit sebe i druhé medicínou původních obyvatel Ameriky a chystáme další překlady (www.maitrea.cz). S další linií, která šíří znalost o spiritualitě a energetickém léčení Q’eros na Západě a přináší ji peruánský antropolog Juan Nuñéz del Prado, se seznamuji prostřednictvím italského učitele Roberta Sartiho (tuto linii představuje v češtině dostupná kniha Joan Parisi Wilcox: Mistři živé energie).

Věřím, že tyto či jiné tradice a spirituální rámce, stejně jako intuitivní vhledy a inspirace, jež mě léčí a učí, jsou podanou rukou k obnovení spojení a prožívání celistvosti, která je nám všem přirozená a přístupná. Mohou být pozváním k tomu, abychom se rozpomenuli, ale nemusí být podmínkou. Vše, co zažíváme, s čím se potkáváme v každodenní realitě a v našich vztazích, nám může posloužit stejně. Máme-li chuť naslouchat impulsu někde v hloubce sebe sama a aktualizovat své bytí tady a teď jako hluboce intimní zkušenost, stáváme se naším vlastním darem sobě a světu, jiskrným parťákem života na cestě k harmonii.