Programy

DRAMATERAPIE a ARTETERAPIE: Vývojové proměny prostřednictvím hravosti a tvorby

EKOTERAPIE: TERAPIE PŘÍRODOU, přechodové rituály a slavnosti

EMBODIFULNESS: všímavost k vtělenému smyslu a k jeho emočním a mentálním rezonancím 

jsou nástroje, které používám v individuálním provázení a při vedení SEBEZKUŠENOSTNÍCH programů směřujících k podpoře UVOLNĚNÍ, HRAVOSTI, TVOŘIVÉHO VYJÁDŘENÍ, K ŽIVÉMU KONTAKTU S DRUHÝMI i S PROSTŘEDÍM, K VĚDOMÉMU SPOJENÍ SE SEBOU a SVÝMI ČINY VE SVĚTĚ

(více o formátech zmíněných přístupů najdete v sloupcích na hlavní stránce)

 

PROBUĎ SVÉHO VNITŘNÍHO TVŮRCE

sebezkušenostní setkávání pro dospělé

pravidelná setkání na 1,5 h / 3 h  / 6 h program 

Rádi byste si dopřáli prostor k uvolnění, plnějšímu prožívání a poznání sebe sama?
Máte chuť objevovat hlubší kontakt se sebou a s druhými lidmi?
Chybí vám v některých oblastech života volnost, hravost či lepší porozumění sobě samým a druhým, a rádi byste tyto kvality do ní přinesli?

Setkání se odehrávají formou jednoduché spontánní hry a výtvarné tvorby s důrazem na tady a teď. Nejde o naplňování zadání, ale o svobodné následování vlastního impulsu. Máme možnost přinést svá témata, chceme-li, a to v takové formě, v jaké je nám vlastní a zkoumat je s hravostí a proměnlivostí v bezpečném rámci. Co prožijeme a vyzkoušíme v kruhu stejně zkoumajících „hráčů“, jsme pak schopni přenést do běžného života. V každodenním běhu pak budeme jasněji vnímat svůj střed a co se v nás děje, zřetelněji rozpoznávat své potřeby i potřeby druhých, jasněji komunikovat a tedy tvořit půdu pro hlubší porozumění ve vztazích, s větší lehkostí a otevřeností si užívat svou cestu, výměnu s druhými.

 

EMBODIFULNESS aneb zvědomování tělesného prožívání jako cesta k celistvosti

pravidelná setkání na 1,5 – 3 h / celodenní program / víkendový program

Intimní vztah k vlastnímu tělu a prostřednictvím těla k přírodnímu světu je dnes hluboce narušený. Snaha chránit naše osobní i kolektivní traumata provázená znecitlivěním, jež nám pomáhá navzdory zraněním udržovat v chodu sebe sama a kulturu, kterou tvoříme, si vybírá vážnou daň. Obírá nás nejen o hloubku prožívání našich nejzákladnějších životodárných vztahů, včetně vztahu k přírodnímu prostředí, ale také o akceschopnost, která je pro jakoukoli pozitivní změnu zapotřebí. Chceme-li vědomě utvářet zdravé životní prostředí – ve vlastním nitru, v našich vztazích i v péči o přírodní svět, jehož jsme součástí – je nutné oživit a posilnit svou přirozenou tělesnou vnímavost. Jen tak náš poznávací proces získá stabilizující fyzické ukotvení, díky kterému budeme schopní vlastní hluboká témata spojovat s širším kontextem.

Víkendový program se realizoval ve spolupráci s Inštitút Gaia vizionáře Vlada Lobotky v Bratislavě (https://institutgaia.sk/), vedeme jej společně s taneční a pohybovou terapeutkou a ekopedagožkou Miluškou Hazuchovou (www.tanecvnas.cz)

S Miluškou plánujeme podpůrné skupiny pro mladé lidi a dospělé na téma zpracovávání environmentálního žalu a nacházení vlastního tvořivého činu v Olomouci, případně v Brně. 

Zatím toto téma přinášíme v podobě jednodenního či víkendového programu AKTIVNÍ NADĚJE, jenž představuje Metodu, jež obnovuje spojení celoživotní aktivistky, ekofilozofky, vědkyně a budhistky Joanny Macy prostřednictvím terapeutického tance (www.workthatreconnects.org; www.tanecvnas.cz).

 

S DŮVĚROU V SEBE

program pro mládež směřující k podpoře sebedůvěry, zdravé komunikace a realizace ve světě

pravidelná setkání na 1,5 h / 3 h / 6 h program

Jak vyjádřit své myšlenky tak, aby sdělovaly to, co opravdu chceš? 

Jak se projevit před ostatními bez rozpaků?

Jak získat pro dobrou myšlenku další lidi?

Umíš podpořit druhé, kteří mají podobné sny a cíle jako ty?

Chceš objevovat, jak komunikovat respektujícím způsobem a zvládat konflikty?

A ještě se u toho dobře pobavit?

Spolu s dalšími mladými lidmi ve stálé menší skupině budeme společně rozvíjet naše komunikační dovednosti a co nás zajímá prostřednictvím volné dramatické hry, improvizace, přirozeného pohybu, tvůrčího psaní a výtvarných prostředků. Nejde o to mít v těchto oblastech nějaké zkušenosti či dokonce zručnosti, ale chuť otevřít se novým možnostem s cílem něco se o sobě dozvědět, lépe se dorozumět s druhými a nacházet své místo ve světě. Budeme si vzájemnou podporou při objevování pro nás důležitých témat a každý měsíc můžeme znovu zjistit, jak se posouváme a jak se nám daří nové komunikační dovednosti a nápady přenášet do každodenního života. 

(Program 6 setkání x 3 h se realizoval pod názvem Express Yourself v Galerii Plato v Ostravě)

 

TANEC SÍLY – cyklus cest v spontánním tanci

Tančíme svobodně a komunikujeme tak s vědomím a moudrostí vlastního těla, s životodárnými principy, které jej utvářejí stejně jako vše “vně”. Hudebnice citlivě reagují na naše projevy, podporují spontánní vyjádření, slovo provází vnitřní tělesnou imaginací a zvědomováním těla v jeho síle a radosti z pohybu, dynamiky, rytmu, zkrátka z vlastní živosti. V bdělé přítomnosti sobě samým nacházíme vlastní odpovědi, výživu, smíření a přijetí i jasný záměr a tvořivou jiskru, jež nám prosvětlí každodenní pouť. A také radost ze vzájemného plynutí, inspiraci v kontaktu s dalšími tanečníky. a objevování nových cest, které podporuje setkávání v kruhu

(Cyklus 6 dvouhodinových setkání se realizoval v opavském HOLOSU za spolupráce muzikoterapeutky, výtvarnice a terapeutky transpersonální terapie Jany Vysoudilové (https://www.transpersonalni-terapie.cz).

“Ráda bych ještě jednou poděkovala za možnost pobýt a sdílet (se) v kruhu podobně naladěných tanečníků. Úžasné vedení, hudba, tanec, propojení, zpěv, živly aj., mě naplnilo radostí, že se něco tak přirozeného děje i tady u nás. A to díky Vám. Cítila jsem, jak se společným tvořením mění minimálně nejbližší okolí a také cesta domů – jen pár minut pěšky – byla v nové atmosféře. Ráda bych vyjádřila tímto aspoň minimální vděčnost, byť se mi to slovy přesně nedaří uchopit.”  Zdeňka, taneční terapeutka, masérka a pedagožka