Od cyklů osobní cesty k širší perspektivě

MAPOVÁNÍ VNITŘNÍ KRAJINY, JEJÍCH ZDROJŮ A SMĚŘOVÁNÍ TVŮRČÍCH SIL

Předpokládejme, že každý z nás žije svou jedinečnou odpověď na otázku, která ho vrhla do světa. A pro jisté projevy tohoto světa, jakými jsou zděděné a kulturní vzorce a dávná zranění natolik vrytá do našeho systému, úsilí překonat staré hry ústí znovu a znovu v opakování minulosti. Zapomínáme na svou skutečnou moudrost, zpochybňujeme vnitřní vedení, jež je naším kompasem, ztrácíme naději a směřování.

Ten koán, který luštíme, ten tlak, jenž nás svírá, je to, co nás pohání a přivádí k našemu poslání. Tam, kde nás bolest nutí řešit něco neodbytného a vyžaduje naši pozornost, tam se nabízí dobrodružství odkrývání vlastních sil. Dokážeme-li přijmout svá zranění a láskyplně je obejmout, uvolní se množství energie a s ní i hluboké uvědomění. Nový náhled na vlastní situaci přináší osvobození a otevírá nové možnosti. Přeskládáváme své vnitřní obrazy a tak i navenek tvoříme novou skutečnost, už neopakujeme minulé vzorce. Vzkřísíme v sobě autonomního tvůrce vlastního života a pochopíme, že už jsme vším, co potřebujeme v tomto světě ztělesňovat. Žijeme to tady a teď. Nemusíme čekat na velké AŽ (až se něco změní, až se změníme my, svět, naše matka, partner, šéf, soused, až nám něco přestane překážet, až všichni uvidí, kdo jsme a zatleskají nám za to). Každým svým krokem dáváme souhlas sami sobě a životu a vlastním léčením vnášíme léčení do všech našich vztahů. Spolutvoříme svět, v jakém si přejeme žít.

OSOBNÍ PROVÁZENÍ

Když se ponoříme do hluboké přítomnosti a nasloucháme sami sobě, vnímáme, jak nás všechny naše části “duše-tělo-pocit-mysl” provází a jakmile jim dáme prostor, odpovídají na zdánlivě neřešitelné rébusy vhledy, jež poskládají všechny ty na první pohled rozházené čtverečky Rubikovy kostky jedním tahem dohromady. Někdy je skutečně možné to obsáhnout takto celistvě. Ony často různé naše symptomy vypovídají o tomtéž. A nejen to, ony nám ukazují, jaký to obraz se chce ztělesnit. A nejen to: můžeme zjistit, že už ho dávno žijeme, jen je zapotřebí ho uvidět, uznat a nebát se vynést ho na světlo. Odvaha a jistota vycházejí z ukotvení ve vlastní pravdě.

V některých situacích nám může pomoci v odhodlání podstoupit to dobrodružství a zorientovat se v terénu vlastní krajiny přítomnost průvodce, který zastoupí našeho vnitřního pozorovatele. To proto, že někdy potřebujeme podporu, abychom si dovolili do hloubky procítit nějakou naši část, která utržila zranění, aby se mohla uvolnit z té tíže a my se zcelili. Někdy proto, že jsme zahlcení a je pro nás těžké si tuto přítomnost dát. Někdy proto, že prožíváme takový tlak, že neumíme spočinout a najít v sobě klid, abychom si mohli skutečně naslouchat. Někdy proto, že jsme na sebe přísní nebo se cítíme osamělí a potřebujeme si připomenout, co to je dopřát si láskyplnou péči a přijetí. Někdy proto, že máme spoustu síly a lásky, jíž chceme dát do tvorby (projektů, vztahů) a z nějakého důvodu si nejsme jistí, kam ji směřovat.

Způsob provázení nacházíme vždy společně. Vycházíme z toho, v čem se cítíte v bezpečí, co jsou Vaše opory a senzory, jimiž se přirozeně cítíte a pokračujeme podle indícií, jež sami objevíte. Posilujeme Vám přirozené tvořivé nástroje a způsob vyjádření a používáme je jako navigaci v oblastech Vašeho prožívání a života, kde vnímáte těžkosti či zmatek. Někdy je to práce s prociťováním těla a ztišením mysli, někdy naslouchání si v tvořivém procesu (pohybovém, výtvarném, vyjádřením se tvořivým psaním, tvořením se symboly v přírodě), někdy se věnujeme harmonizaci Vašeho energetického systému, jindy je to více o sdílení. Při provázení nabízím nástroje energetického léčení, zkušenosti z dlouhodobého dramaterapeutického výcviku s arteterapeutickým přesahem, z kurzů na tělo orientovaných terapií a z vlastní dlouhodobé práce s pociťováním a obrazivostí těla, niternými symbolickými obrazy a archetypálními uzdravujícími principy léčivého kola živlů, jež utvářejí vše živé.

PŘECHODOVÉ RITUÁLY

Společně nacházíme Váš osobní rituál, když potřebujete vnést do svého života změnu, něco překonat či se s něčím rozloučit, smířit, odpustit nebo oslavit. Může jít o požehnání novému vztahu či sňatku, vyvázání se ze starých pout a nefunkčních vztahů, rozloučení se s blízkým, který odešel, přivítání příchodu dítěte, uzavření nějaké životní etapy a vkročení do nové.

HARMONIZACE ENERGETICKÉHO TĚLA

Celostní vylaďování Vašeho systému energetickým léčením či iniciačními rituály předávanými medicinmany a kuranderami původního národa Q’eros z peruánských And. Zprůchodnění zablokované energie, očištění nánosů těžkých energií a aktivování uzdravujících a posilujících procesů na duchovní, mentální a emoční úrovni.

Tyto postupy uceleně zprostředkovává Západu americký antropolog Alberto Villoldo (The Four Winds Society) a peruánský antropolog Juan Nunez del Prado. Oba se výzkumu původních léčitelských postupů stařešinů, kteří se považují za potomky Inků a uchovávali předkolonialiastickou kulturu a poznání zákonitostí života mezi vrcholy And, věnují přes dvacet let a přivážejí své učitele z řad Q’eros do Evropy a USA, kde už působí za ta léta množství jimi vyškolených léčitelů. Vycházím z vlastní praxe energetické práce, kterou mne sedm let provází islandský učitel meditace a jógy a léčitel Jón Ágúst Gudjónsson a z tradičněji předávaných technik, jež přichází učit už také do Čech Roberto Sarti, jehož znalosti tradice jsou ohromující.

“Katka, liečenie pre mňa bolo silne v pocitoch i obrazoch. Prekvapive a silne. Práve v tej chvíli. Nasledujúce dni som si uvedomovala postupne, s čím to súviselo a dávalo sa to vo mne dokopy. Velmi podobný vnútorny postup, ako po mojom liečení.  Akoby som chápala, ako funguje moje liečenie. Otvorilo to ďalšiu moju cestu a vhľad… a hlavne tie nohy sa uvolnili vtedy. Pohla som sa z miesta.” Jana, dula a léčitelka

PŘÍSPĚVEK za osobní provázení a harmonizaci energetického těla se pohybuje okolo 750 Kč / 90 min. V případě přechodových rituálů, jejichž časový rámec i podobu spoluutváříme v průběhu, se dohodneme nezávisle na čase.