Poselství Matky Země: modlitba 45 stařešinů přírodních národů

Část 1.: Vize a záměr

Luis Tamani

Poslední březnovou sobotu sdíleli stařešinové mnohých přírodních národů poselství pro nás všechny během unikátní on-line konference (záznam najdete na youtube: The Mother Earth Delegation of United Indigenous Nations of the North

https://www.youtube.com/watch?v=_1C9IR9eaSs&fbclid=IwAR2wdyqgcKHqHSJMPeynU9K3OIKmgIIWLTvqyK6bKwGGGTqmhoj5RwRwxOo&app=desktop).

Původně mělo jít o soukromé setkání učitelů a léčitelů z různých tradic iniciované vizí, že nastal čas, aby se spojili a společně naslouchali Matce Zemi, jejímu vedení i starým proroctvím mnoha kultur, jež nás mohou provést tímto obdobím a využít je ve prospěch udržitelnosti života na Zemi.  Vzhledem k omezení pohybu a setkávání dokázali organizátoři nemožné a přiměli mnohé ženy a muže poznání k vystoupení on-line, abychom si k nim mohli přisednout okolo „posvátného ohně“. Další z nich se znovu rozhoří 2. května, kdy by každý z vyslanců měl mít více času na předání své zprávy a bude prostor také na dialog s diváky.

Najděte si čas podívat se na tváře těchto poslů a vyslechnout si modlitby a písně v původním jazyce, jež předávají bohatší obsah, než samotný význam slov. Tito lidé svůj čas věnují pozvednutí vědomí a péči o zachování života na Zemi a v tuto chvíli ho věnují také nám, kteří se ke svému povolání chovat se s respektem k veškerému životu – aktuálně díky koronaviru – rozpomínáme.

Ano, vypadá to na mimořádně dlouhé čtení, přestože mou snahou po tomto úvodu bude vytáhnout z tříhodinového záznamu to nejpodstatnější, je často těžké osekávat tak osobitá poselství. Ale když už věnujeme tolik času všem prohlášením a nařízením vlády a studiu situace, jak snížit ohrožení své fyzické existence, snad si můžeme dovolit jej věnovat i péči o svou duši a svá spojení se vším živým, hlubšímu naslouchání vlastní esenci a volání po aktualizaci našeho poslání a činů v tomto čase.

V tuto chvíli vám předkládám úvod – vizi a záměr představený Jyoti. Postupně dodám po částech vstupy dalších starších, ať ke každému může poselství začít promlouvat – ono toho bude dost.. Tučně označuji, co považuji za klíčová sdělení pro ty, kteří se nemohou ponořit do četby.

Toto sdílení vizí navazuje na množství ceremonií za obnovení harmonie na Zemi, k nimž se „první obyvatelé Země“ z různých koutů světa scházejí. Možná jste zaznamenali Radu třinácti domorodých babiček založenou vizionářkou Jyoti (http://www.grandmotherscouncil.org/; fb The International Council of Thirteen Indigenous Grandmothers), jež se od roku 2004 snaží promlouvat o naší úloze pečovat o veškerý život k těm, kdo zapomněli, že jsou součástí mnohem širšího společenství, než toho, které jim garantuje stále větší pohodlí a ekonomický růst, ať to stojí, co to stojí.. zjevně právě život. Bližší info k samotné organizaci setkávání starších “The Mother Earth Delegation of United Indigenous Nations of the North“ může podat Lucie Havlínová (www.sarava.cz; fb Lucie Havlínová)

S hlubokou úctou a láskou ke všem Správcům Země a jejich tvorbě, a také s díky organizátorům, přeložila Kateřina Fojtíková (https://vesvemzivlu.cz/; fb Ve svém živlu)

Úvod

Jyoti (Starší, USA): Vítám vás všechny, kteří se účastníte tohoto setkání. Především děkuji všem vyslancům, jenž se připojili z mnoha míst na světě. Mnozí z vás jsou natolik obětaví, že jste tu s námi, přestože je u vás jedna, druhá či třetí hodina ráno. Velice vám děkuji a děkuji také divákům.

Jsem Jyoti, jsem babička, matka, sestra, teta a žena, která kráčí stezkou srdce. Pokorně děkuji Stvořiteli, že mě dnes ráno dovedl na toto místo, abych uvedla naši modlitbu. Každý z nás byl povolán Matkou Zemí, abychom zde zaujali svá místa právě teď: my, kteří k vám promlouváme i vy, kteří teprve pocítíte, jaká semínka chce do vás Matka Země během našeho setkání zasadit.

Odevzdáváme se do rukou Tajemství. Plánovali jsme vše předem, zorganizovali jsme to tak, jak to jen to bylo možné, s dobrou vůlí a modlitbou, abychom se tu mohli dnes ráno setkat. Mnozí naši stařešinové však ještě nikdy nebyli na zoom konferenci a někteří žijí na značně odlehlých místech, kde internetové spojení může vypadávat. Modlíme se k posvátným bohům technologií, aby posílili síť.. a my tak mohli rozprostřít naši modlitbu za Matku Zemi do sítě života a předat úkol, ke kterému nás zve. Buďme tedy trpěliví a otevřeme se s tolerancí a láskou širším možnostem. Za to se modlím.

Byli bychom velmi rádi, kdybychom všichni mohli po skončení naší společné modlitby usednout a rozjímat nad tím, co jsme přijali z tohoto sdílení, protože skutečnou podstatou této modlitby je naplnit pole vzájemné výměny.

Chystáme několik dalších online konferencí, příští proběhne 2. května a pravděpodobně vystoupí méně mluvčích, aby měli více času na sdílení svých poselství a abychom vás mohli pozvat k dialogu, neboť to je pro nás stejně důležité. Připravuje se také španělský překlad. Pokud chcete dostávat upozornění emailem, přihlašte se na https://www.centerforsacredstudies.org/

Chci vám říct něco o příběhu, jenž nás dnes přivedl až k vám. Prý je naše doba nevídaná. Ale v mém světě, starém 72 let, kráčím se svými staršími, kteří mi pomáhají se rozvzpomenout. Provázejí mé kroky a kroky mého společenství, jež žije na mnoha místech této planety, abychom se učili, jak naslouchat tvoření Země a tomu, co nás vede vstříc podstatě Života. Dříve, než vám povyprávím náš příběh, chci uctít naše děti a děti našich dětí, neboť ty jsou tím, co pohání můj život. Modlím se za to, aby mohly kráčet tímto stvořením a radovat se z jeho ohromující přítomnosti každý den. To je naděje a modlitba, kterou hoří moje nitro.

Delegace 27 z nás se setkala v Londýně na třídenním summitu s názvem Flourishing Diversities (Vzkvétající různorodosti), kterého se účastnilo dalších 250 lidí. Různé organizace, organizátoři a účastníci si přišli poslechnout, co si Matka Země přeje, abychom udělali tváří v tvář klimatické změně. Třetího dne ráno jsme se dozvěděli, že z jaderné elektrárny Fukušima vypustili do oceánu 2,5 tuny radioaktivního materiálu a že v Amazonii zakládají další a další požáry.

Na ten úžasný okamžik nikdy nezapomenu, bylo to jako by Matka Země samotná seslala blesk přímo mezi nás a všechny nás to spojilo. Arena Rose se pustila do tradičního maorského povolávání k činu, který sjednotil všechny přítomné zástupce různých národů. Zahlédli jsme v tom pokyn k tomu, abychom zanechali dalších pokusů mluvit k těm, kdo nechtějí naslouchat a nehodlají konat ve prospěch udržitelnosti života na planetě. Nastal čas se spojit coby jednotný národ Země, znovu se s ní sladit a naslouchat jejímu vedení a také naslouchat vedení a proroctvím původních národů, jež nám pomohou projít tím, co se děje. Máme vyhlásit suverenitu a obnovit roli původních národů světa coby správců Země. To byla první instrukce.

Jednali jsme pak se stařešiny a snažili se pochopit, jak naše delegace může reagovat na toto volání po činu. Protože summit končil a my se měli odebrat na cestu domů, delegace požádala mne, Lorettu Cook a Arenu Rose, zda můžeme pokračovali v započatém.

Arena přijala další zprávy: máme se nejprve sejít ve Stockholmu s účastníky delegace, kteří budou chtít jít dál s tímto poselstvím a povolat lídry chladných severských zemí. Jednali jsme v soukromí a naslouchali pokynům Matky Země, abychom zjistili, jak můžeme spolupracovat, co se má stát, abychom mohli včas reagovat na tyto pokyny a co k tomu potřebujeme. To bylo vše, co jsme v tu chvíli věděli.

Další pokyn byl vydat se na Nový Zéland, neboť duch této země nás k sobě přitáhl a aktivoval v nás všech něco nového. Myslím, že jsme čekali celé životy na tento zážeh. A tak jsme oslovili lídry teplých zemí jihu a delegace se začala sama rozrůstat. (Země něco tká, zatím je to pro mne tajemstvím, chci zůstat otevřená a naslouchat těmto pokynům tak jak přicházejí.) Nakonec nás poselství vyslalo do Severní Ameriky, do New Yorku, abychom se přihlásili k proroctvím o spojení Kondora a Orla (pozn.překl. spojení původních národů Jižní, Střední a Severní Ameriky), pak měla naše delegace něco vytvořit a zaklepat tak na dveře.. To je vše, co nám bylo známo.

A tak jsme se pilně pustili do práce, děkuji celému týmu, který pracoval čtyřiadvacet hodin denně – měli jsme jen pár měsíců na to, abychom delegaci svolali znovu. Úžasné bylo, že když naše práce začala nabývat konkrétnějších obrysů, začali nám psát a volat další stařešinové, že musí také přijít a zasednout ke společnému stolu. Někteří z nich dokonce zrušili jiné události, protože je to tak mocně přitáhlo. A tak se dalo dohromady všech 45 vyslanců, kteří se měli sejít ve Stockholmu.

Všechno bylo zorganizováno, letenky koupeny, hotel zamluven, abychom se mohli osobně setkat, poznat se a sdílet, co nás svedlo dohromady a proč si myslíme, že tu jsme: co je to za poselství, za sílu, která se nám má ukázat. A jak všichni víme, překazil to koronavirus a začal se šířit po celém světě. Dodávám k tomu, že minulý rok to byly živly Matky Země, které nás postrčily k procesu očisty: země, oheň, vzduch, voda.. A s příchodem roku 2020, který má být úhelným kamenem tohoto procesu, se vzduchem šíří něco, co má být další úrovní procesu očisty.

Cestování bylo zrušeno a přišel další pokyn uspořádat tuto online delegaci Matky Země. Měli jsme na to dva týdny a dostali jsme se až sem, zdá se mi to jako zázrak a skláním se před tím s velkou pokorou. Jsem si jistá, že jsme se všichni sešli okolo jednoho stolu s darem, který Stvořitel vložil do našich srdcí a my jsme na něj vsadili. Pokud dokážeme mít se sebou navzájem trpělivost a společně se léčit, pak můžeme jasněji pocítit, co je jednota a můžeme se stát tím pokojem, za který se modlíme. S tím otvírám naše setkání modlitbou před tím, než promluví naši příbuzní a stařešinové národa Sámi.

Modlitba (0:13:00):Stvořiteli, to je Joyti, prostá babička se srdcem, které pro Tebe hoří. Žádám průvodce a duchy čtyř směrů, těch nad námi a těch pod námi, těch, kteří žijí a pracují naším prostřednictvím, hvězdné národy, všechny předky, kteří se shromáždili k dnešní modlitbě, aby nás drželi. Kéž zachytíme všechnu inspiraci, kterou můžeš nalít do tohoto prostého poháru, aby mohl šířit a dávat dál dobrou medicínu pro tento čas. Někteří lidé se bojí a jsou zmatení, Stvořiteli. Někteří nevědí, co dělat. V tomto okamžiku se můžeme vrátit a ukotvit se v srdci namísto v hlavě. Prosím, pomoz nám najít cestu, jak se tam vrátit, abychom přijali semínko našeho rozpomínání a dobře ho zalévali. Abychom mohli společně povstat a vydat se sjednoceně za Matku Zemi a pro ni. Ona má plán, jak nás vzít domů k sobě samým, který jsi mi ukázal. Jsem za to velmi vděčná.

Žádám Tě Stvořiteli, abys s námi měl trpělivost, jako vždy, zatímco se rozpomínáme a probouzíme v různém čase na různých úrovních. Dnes naši starší promluví, budou se modlit ve svých jazycích, aby sdělili, co nám pomůže projít tímto obdobím. Pomoz nám být otevření a přijmout jejich poselství, pomoz nám prodlévat ve svém nitru, abychom je mohli vyživovat. Chci poděkovat prvním, kdo odpověděli, na celém světě: v nemocnicích, obchodech, lékárnách a domovech seniorů a na mnoha dalších místech, kam jsi je postavil. Prosím, uchovej je v bezpečí. A těm, které si povoláváš domů při této velké očistě, vezmi je k sobě s laskavostí, prosím. Rozhodli se, že pro ně nastal čas postavit se na druhou stranu závoje a spolupracovat s těmi, kteří jsou stále tady, aby tato modlitba zůstávala při síle a cesta k našim skutečným já zůstala neporušená. Vzdávám Ti velké díky, Stvořiteli, velké díky. Aho!