Dramaterapeutická setkávání (Opava, Ostrava)

Dramaterapeutická setkávání (Opava, Ostrava)

Chystáme otevření dramaterapeutické skupiny pro veřejnost

leden – duben 2019 v Opavě, v Ostravě

 

Zveme Vás na krátké představení dramaterapeutické metody Vývojové proměny s ochutnávkou

15.12. v 16. – 17. h  v LoveCowork v Opavě (přihlášky do 13.12.)

a 10.1. 2019 v 17.45 – 18.45 h v Dětském ráji Ostrava (přihlášky do 8.1.)

za příspěvek 70 Kč

 

Pokud Vás láká znovu objevovat a rozvíjet svou tvořivost, svobodu sebevyjádření a prožívání vnitřní volnosti a radosti, na které leckdy v každodenní rutině zapomínáme, můžete pokračovat pravidelnou společnou prací v uzavřené skupině.

Posílíme kontakt s tělem, svými potřebami, křehkostí i sílou a tématy, která nám někdy zastiňují cestu k plnému prožívání života. Spojíme se s vlastními léčivými zdroji i s dary, které může přinášet reflexe ve skupině.

Setkání se odehrávají formou jednoduché spontánní hry a improvizace s pozorností vůči tomu, co se děje právě tady a teď. Nejde o naplňování zvenku zadaných rolí či pokynů, ale o svobodné následování vlastního impulsu (v rámci bezpečí pro sebe i druhé). Nerozebíráme problémy, ale máme možnost přinést svá témata, kdy chceme a v jaké formě chceme, zkoumat je s hravostí a proměňovat je v bezpečném rámci.

Co prožijeme a vyzkoušíme v kruhu stejně zkoumajících „hráčů“, jsme pak schopni přenést do běžného života. V každodenním zmatku pak budeme jasněji vnímat svůj střed a co se v nás děje, zřetelněji rozpoznávat své potřeby i potřeby druhých, jasněji komunikovat a tedy tvořit půdu pro hlubší porozumění ve vztazích, s větší lehkostí a otevřeností si užívat svou cestu i výměnu s druhými.

5 – 8 se nás bude pravidelně setkávat na 1.5 hod 1 – 2x za 14 dní  (dle dohody), celkem 12 setkání v hodnotě 2700 Kč.

Více informací a přihláška: vesvemzivlu@gmail.com, 774 983 521 (Kateřina)

Ticho, impuls, pohyb… změna (Šternberk)

Ticho, impuls, pohyb… změna (Šternberk)

Se začátkem nového cyklu a návratem světla s každým dnem nám může prospět dát si prostor a čas k vnímání, kde teď jsme ve svém životě, a kam chceme dál směřovat. Co jsou naše zdroje, kam směřujeme další kroky, a co už s sebou nepotřebujeme nést? Co v sobě můžeme podpořit, abychom kráčeli s důvěrou i odhodláním?

Předpokládejme, že vše, co potřebujeme, už máme – v nelineárním čase existuje potenciál a jeho naplnění zároveň: pocit, impuls k pohybu, jeho vyjádření, výraz a jeho dosah, završení energie, kterou přinesl, i její vyčerpání a opětovné ztišení. Svou pozorností tuto energii usměrňujeme, podílíme se na tvoření. Skrze tvorbu a její výsledky se poznáváme a provázíme na nové místo.

Zveme vás do společného kruhu práce se záměrem. Dáme pozornost svému tělu, celistvému prožívání i novým impulsům dřímajícím pod povrchem každodennosti. Uvolníme se pohybem, tancem, hravým kontaktem s druhými. Vyladíme se hudbou, zvukem, dechem a tvořením se symbolickým přesahem. Zjemníme vnímání a pozornost vůči svým potřebám, podpoříme se živým sdílením s druhými a spojíme se se zdroji, které čerpáme z přírody a naší podstaty, jež je její součástí.

s sebou: pohodlné oblečení k pohybu i oddechu a podložku na sezení; pastelky, barvy, štětce a kelímky na vodu; oběd a občerstvení na celé odpoledne (něco malého k čaji i pro ostatní potěší); osobní symboly, silové předměty, pokud s nimi pracujete; svíčku.

provázejí Kateřina Fojtíková a Jana Vysoudilová (muzikoterapeutka, sandplay terapeutka, dlouhodobě vede cvičení jógy, provází při holotropních procesech v Centru Holos /www.holos.cz/, je ve výcviku transpersonální psychologie Stanislava Grofa /www.transpersonalni-terapie.cz/)

Přihlášky: jana.vysoudilova@centrum.cz
Vstupenky k zakoupení na pokladně Expozice času MKZ Šternberk