Ladění rovnováhy a tvůrčí jiskry v kole živlů

Kolibřík Podílní 16, Slezská Ostrava

Kde se nacházíme po náročné zimě? Můžeme se znovu nadechnout? Zavětřit vůni nového života klíčícího v zemi a to, čemu sami chceme vdechnout život v dalším cyklu? Jak nalézt znovu svůj střed tady a teď a zahlédnout nové horizonty? Sejděme