Oslava rovnodennosti a oživení tvůrčí jiskry

Oslava rovnodennosti a oživení tvůrčí jiskry

Kde se nacházíme po náročné zimě?
Můžeme se znovu nadechnout?
Zavětřit vůni nového života klíčícího v zemi a to, čemu sami chceme vdechnout život v dalším cyklu?
Jak nalézt znovu svůj střed tady a teď a zahlédnout nové horizonty?

Sejděme se okolo ohně k rituálu oživení naší tvořivé jiskry v sobotu 18.3. v 15. – 19. hod.

Všimneme si, jak jsme na tom na tělesné, emoční, mentální a duševní rovině pomocí prastaré a univerzální mapy medicínského kola živlů.
Kde se naše myšlení, cítění, konání a hlubší směřování mohou potkat a sjednotit v nové rovnováze?

Tělo uvolníme a nabijeme tancem a spontánním pohybem. Smysly nasytíme tvorbou v přírodě a kontaktem s živly.
Prožívání upokojíme všímavým nasloucháním při pohybu, tvorbě i spočívání v tichu.
Ujasníme si, čím chceme nadále přispívat sobě, druhým a životu díky focusingu a náhledu na symboly, kterými k nám promlouvá naše duše.
Energetickými cvičeními v kruhu živlů vyladíme celostně svůj systém a scelíme často roztříštěné a rozporuplné prožívání, myšlenky a jednání.
Spočineme ve spojení s naším místem v síti života.
Posílíme své nové vize podporou kruhu lidí a také v širším kruhu přírody.

Půjdeme na to s jemností a přirozeně, s respektem ke svým potřebám. Dopřejeme si dostatek prostoru pro vlastní zkoumání a rytmus tvořit či kontemplovat i radost z kontaktu.

Podpoří nás krásné údolí obklopené štíty Beskyd, kde sídlí centrum Nasaji na Pržně, zázemí školní party Jasan – které hýří dětskou chutí tvořit, zkoumat bez předsudků a objevovat neobjevené, svobodně se projevovat. Dopřejeme si oheň i energii čerstvé vody nedalekého Bystrého potoka.

Vaše cesta může začít už 20 minutovou procházkou mezi domy od samoobsluhy (kousek od obecního úřadu) po modré značce k modré budově školy nad vesnicí: Pržno 59.

Lze dojet také autem:
zahnete na konci Pržna (dál za hasičárnu směrem na Bašku) za rozpadlou budovu bývalého JZD. Je to směr na centrum sociálních služeb “Nový svět”, ale nepojedete rovně – zahnete doprava přes můstek s modrým zábradlím. Napravo jsou domy, nalevo pole a na konci cesty šedá plechová továrna na nástřiky.. vydáte se za ní nalevo (napravo míjíte poslední domek za vesnicí se stádem koziček).
Lze se také propojit s ostatními a domluvit si spolujízdu z Frýdlantu.
https://en.mapy.cz/s/gezovorece

Příspěvek činí 600 Kč.

Přihlašujte se, prosím, alespoň 3 dny předem na vesvemzivlu@gmail.com nebo 774 983 521.
Nebojte se zeptat na cokoli, co vás zajímá..

Vítané jsou nástroje, silové předměty na společný oltář, dary ohni či dobrotka na společný stůl.

 

Ke změně spolu, s vodou, zemí, vzduchem a ohněm

Ke změně spolu, s vodou, zemí, vzduchem a ohněm

Čtyři tvořivé sobotní večery od rovnodennosti k slunovratu

 

Když se nám daří být skutečně s tím, co je, být otevření a spojení, dotýkáme se toho, co by mohla být tvorba. Účastníme se na životě a spolutvoříme jej. Utváříme sami sebe a svůj svět.

 

Tvorba totiž JE. A otázka je, zda můžeme být u toho. Ona se děJE a my s ní. Můžeme si všimnout, jak „se dějeme“ a kam se vedeme?

 

Co nám pomáhá zastavit se a vnímat se šířeji, dát sobě a životu více možností, než navyklé trasy myšlení, cítění a konání?

 

Možná si snáz všimneme, co nám nepomáhá..

Chceme se účastnit toho jemného pohybu na pozadí našich představ o sobě a o světě?

Chceme se podpořit i tam, kde touha po spojení a otevření naráží na odpor a obrany z minulosti? A uvolnit se v tom ještě hlouběji? Můžeme v tom být soucitní a trpěliví? Nestavět se proti sobě samým, nepřebíjet, nepřetlačovat?

 

Jak si dopřát pohyb k tomu, co si skutečně pro sebe přejeme a vydat se tím směrem bez tlaku a výčitek, kde už bych měl/a dávno být (a kde už by dávno měli být také ostatní a svět..)? Převzít za to zodpovědnost a zároveň se do toho uvolnit?

 

Mohla by to být ta změna, která by mohla vést ke změně?

Máte chuť to prozkoumat společně? Nebýt na to sami? Podpořit se při tom v kruhu lidí, kteří hledí podobným směrem? A v širším kruhu přírody, který nám může pomoci zreflektovat, kam jsme došli, co stojí za oslavu, co už je přežité a můžeme propustit a čemu chceme dále dávat svou pozornost a energii.

 

Průchod kolem živlů je jako pohyb po spirále od tělesné úrovně přes emoční a mentální po spirituální. Když jako celistvé bytosti pohneme s kteroukoli z těchto částí, odrazí se změna i v těch dalších a pak dále v našich vztazích. Zažíváme se živé, v souladu se sebou a s našimi niternými záměry.

 

Půjdeme na to s jemností, s respektem ke svým potřebám a dopřejeme si dostatek prostoru pro vlastní zkoumání a rytmus tvořit či kontemplovat. Kontakt s „niternými“ i „vnějšími“ živly prohloubíme pohybem, hrou, tancem, tvorbou v přírodě a s výtvarným materiálem. Podpoříme se sdílením, všímavou komunikací a pozorností k tomu, co se děje v poli, které tvoříme.

 

5.11. voda a plynutí s jemností, s přirozeností, instinkty a spontaneitou

19.11. země a ponor do sebe, rozlišování, co živit a co propustit, chaos jako fáze tvorby

10.12. vzduch a dech, kontinuita života, na čem stavíme a co po sobě zanecháváme

17.12. okolo ohně, rozlet a vize z náhledu svobody

 

(Poslední termín se realizuje okolo ohně v centru Nasaji na Pržně, zázemí školní party Jasan. Předcházející v DOMu livre.)

 

Jednotlivé vstupné činí 470 Kč;

vstup na celý cyklus 1570 Kč.

 

Přihlašujte se, prosím, alespoň 3 dny předem na vesvemzivlu@gmail.com nebo 774 983 521.