O mně

Má cesta k celistvosti mě vede ke spojování se s posvátným rozměrem v každodenním žití, v těle, v tiché mysli i v hloubce prožívání, v setkávání s druhými, v přírodě, která je pro mne chrámem, lékem a zrcadlem. Cokoli, čemu dokážu být skutečně přítomna, mne učí o mě samé a o propojenosti se vším živým.

Věnovat sami sobě i sobě navzájem bdělou přítomnost, je léčivé pro nás i pro všechny naše vztahy. Mnohé z našich základních vztahů směřují k přírodnímu světu, který je nám domovem a jeho stav odráží náš. Věřím, že obojí se neustále vyvíjí a proměňuje, a že jsme zváni podílet se na tomto velkém příběhu jako spolutvůrci. Cením si možnosti sdílet a tvořit s těmi, kdo vnímají potřebu obnovování rovnováhy a harmonie v našich “vnitřních” i “vnějších” světech.

Vycházím z desetileté osobní praxe s léčivým kolem živlů, do níž mě nejprve uvedli učitelé lakotské tradice Alicia Hamm a Jorge Redtailhawk. Posledních sedm let se má cesta rozvíjí intenzivní energetickou prací s nástroji andské spirituální tradice (kmene Q’eros, předchůdců i pokračovatelů duchovního dědictví Inků) pod supervizí medicinmana a učitele meditace a jógy Jóna Ágústa Gudjónssona (linie Dona Francisca Chura Flores). Letos končím čtyřletý dramaterapeutický výcvik s arteterapeutickým přesahem Vývojové proměny akreditovaný Asociací dramaterapeutů ČR, pracuji pod supervizí. Své původní vzdělání (divadelní dramaturgie, divadelní věda a filozofie) a praxi v oblasti výtvarného a loutkového divadla i dramatické výchovy nyní užívám k podpoře hravosti, tvořivosti, volnosti, posílení a sebepoznání v osobnostně rozvojových programech i terapii.

Čerpám ze zkušeností vedení uměleckých, rozvojových a sebezkušenostních aktivit s různorodými skupinami od dětí s kombinovanými hendikepy, dětí a mládeží z dětských domovů či uprchlického tábora, po vysokoškolské studenty, mezinárodní dobrovolníky, mladé umělce, ženské kruhy, rodiny. Aktuálně vedu dramaterapeutické skupiny pro lidi s mentálním hendikepem, s duševním onemocněním, seniory a veřejnost. Individuálně provázím ty, kdo procházejí náročným obdobím, vnímají stagnaci či těžkosti v některé oblasti svého života a přejí si něco změnit nebo i jen podpořit svou tvořivost, odvahu, volnost a plné prožívání života. 

Inspiruji se moudrostí a praktickými nástroji přírodních národů, hlubinnou ekologií a psychologií, kreativními terapiemi, na tělo zaměřenými terapiemi a psychoterapiemi s transpersonálním přesahem. Zajímám se o problematiku psychospirituální krize. V těchto oblastech také tlumočím a překládám z angličtiny. Vyživuje mě jednoduchý život v souladu s přírodou, intuitivní zpěv a tanec, meditace, jóga, tvořivé slovo, bdělé snění, jemné vnímání, živá setkání s druhými a cesty do mých druhých domovů v severských zemích.

Provázení a každé setkání vůbec vnímám jako VZÁJEMNÉ OBOHACOVÁNÍ SE ROVNOCENNÝCH BYTOSTÍ S AUTONOMNÍMI CESTAMI K CELISTVOSTI.