Zdravím Vás, těší mě, že se v tento okamžik svým způsobem potkávají naše kroky na cestě života.

Na mé cestě pro mě bylo vždy důležité objevovat, co je pro mě PŘIROZENÉ a PRAVDIVÉ, kdy zažívám VOLNOST, ŽIVOST a SPOJENÍ: ve vztahu k sobě, k druhým, k tvorbě, k životu vůbec – ve SPOLEČENSTVÍ lidském i přírodním.

Je pro mě vzácné, když tyto kvality mohu podporovat při spolupráci s lidmi, kteří v sobě rozšiřují prostor pro svobodu, sebepřijetí a mír, plynutí v lehkosti i hluboké pravdivé setkání se sebou.

Ráda vás zvu k objevování VŠÍMAVOSTI a SOUCITU vůči sobě, svému prožívání na úrovni těla i emocí. Vytvářím pozorný a přijímající prostor, v němž se můžete spojit se svými zdroji, s tím, co vás vyživuje, se svou vlastní moudrostí a sílou. Kde se lze otevřít a obejmout i ty části vás, se kterými je bolestivé se setkávat. S jejich uznáním a integrováním pak můžete zakotvit ve větší celistvosti a rozšířit kapacitu realizovat ve světě vaše hodnoty vaším jedinečným způsobem.

Při provázení užívám nástroje, které oslovují celistvost naší zkušenosti, s cílem cítit se doma ve svém těle, spřátelit se se svým prožíváním, svobodně se vyjadřovat a sladit své jednání se svou nejhlubší pravdou:  

celostně orientovanou práci s tělem – KRANIOSAKRÁLNÍ OSTEOPATII a BIODYNAMIKU;

léčení hrou a tvořivostí prostřednictvím dramaterapie s arteterapeutickým přesahem v modalitě DEVELOPMENTAL TRANSFORMATIONS (Vývojové proměny);

všímavost – sebecit – soucit k sobě a orientaci v projevech a léčení traumatu při INTEGRACI TĚLESNÉHO a EMOČNÍHO PROŽÍVÁNÍ s dospělým vědomím

transformační tvorbu v přírodě – osobní přechodové rituály a práci se záměrem a zdroji, obnovování rovnováhy ve společenství v rezonanci s přírodou

Mou zkušeností i nadějí je, že vlastním léčením prohlubujeme kapacitu být skutečně přítomni a obnovujeme rovnováhu a radost ze života v našem sdíleném domově na Zemi: realizujeme svůj potenciál být DAREM SOBĚ a SVĚTU.

Těším se na setkání a sdílení kousku cesty s Vámi,

Kateřina Fojtíková

VZDĚLÁNÍ a praxe, z nichž čerpám:

Vývojové proměny (Institute of Developmental Transformations, USA a Asociace Dramaterapeutů ČR) – dlouhodobý psychodynamický výcvik v dramaterapii s arteterapeutickým přesahem, 2016 – 2019, 700 hod

Model neuroafektivní vztahové vazby k léčení vývojového a vztahového traumatu (NARM Institute, USA, L. Heller) – základní výcvik v psychobiologickém modelu traumaterapie pro profesionály v oblasti duševního zdraví, 2020, 72 hod

Kraniosakrální osteopatie s prvky biodynamiky (Česká kraniosakrální asociace, 2020, 200 hod)

Základy kraniosakrální biodynamiky (International Institute for Craniosacral Balancing, 2019 – 20, 140 hod)

Conscious Healing Course (Academy of Inner Sciences Thomase Hübla) – praxe mindfulness pro léčení osobního a kolektivního traumatu, 2020, 50 hod

V dalším vzdělávání se věnuji problematice vývojového, vztahového, mezigeneračního a kolektivního traumatu, včetně jeho projevů, pokud jde o naše spojení s tělesností, životním prostředím i spiritualitou (psychospirituální krize a environmentální žal):

Úvod do Biosyntézy (Y. Lucká a B. Janečková, 2009, 24 hod); Úvod do Somatic Experiencing (H. Auer a L. Troost, 2019, 16 hod); Polyvagální teorie (D. Dana a S. Porges, 2022, 50 hod); Thinking at the Edge: focusing in creativity (B. Brenner a D. Ganihar, 2022, 46 hod) Kurzy o problematice psychospirituální krize (M. Vančura 2016 – 17), Psychiatrické minimum (Práh, 2018); postgraduální vzdělávání v oblasti kraniosakrální biodynamiky a osteopatie (M. Appleton, R. Gilchrist, E. Peirsman)

Jdu cestou propouštění identifikací a scelování integrity v každodenních lekcích a interakcích. Zde vděčím za největší dobrodiní léčitelským a evolučním nástrojům původních národů, jejich starším i jejich pokračovatelům, kteří inspirují svou zralou a autenticky žitou spiritualitou také naši kulturu.

Velké učení mi přináší rodina, přátelé, klienti, děti v komunitní škole, kde provázím, zvířata, bylinky, zahrada, příroda vůbec, cesty a v širším společenství srdce také všichni, kdo se snaží žít v souladu s přírodou, pěstují intimní vztah se vším živým a přebírají osobní zodpovědnost za kvalitu energetické výměny s druhými i s naším životním prostředím.

Původním vzděláním jsem divadelní dramaturgyně (JAMU), studovala a praktikovala jsem loutkové a výtvarné divadlo mj. v Norsku, ve Finsku a na Islandu (Turku Arts Academy, Leikhóppurinn Bakarí Ísland, Hogskolen í Oslo), studovala jsem také filozofii a divadelní vědu (UPOL).

PRAXE

praxe kraniosakrální terapie a integrace emočního a tělesného prožívání od r. 2019

praxe individuální dramaterapie s arteterapeutickým přesahem od r. 2018

individuální a skupinová dramaterapie s arteterapeutickým přesahem v sociálních službách od r. 2018: děti s PAS (For Help – autismus, Ostrava), mladí závislí v terapeutické komunitě (Slezská diakonie, Český Těšín), pro seniory (Domov seniorů, Háj ve Slezsku), pro lidi s duševním onemocněním (Svépomocná společnost Mlýnek, Ostrava a UP Olomouc) a podpůrné dramaterapeutické skupiny pro veřejnost (studenti UPOL)

individuální i skupinová provázení přechodovými rituály a projektivní tvorbou v přírodě a osobnostně rozvojovými programy pro veřejnost se zaměřením na sebepoznání a tvořivost, transparentní komunikaci a spolupráci, vědomé prožívání těla a s ním související schopnost sebepéče, hlubinnou ekologii a spojení s přírodou, aktivní objevování a vyjadřování vlastních hodnot ve světě od r. 2015