O mně

Má cesta k celistvosti mě vede ke spojování se s posvátným rozměrem v každodenním žití, v těle, v tiché mysli i v hloubce prožívání, ve chvílích skutečného setkání s druhými a s přírodou, která je pro mne chrámem, lékem a zrcadlem. Cokoli, čemu dokážu být skutečně přítomna, mne učí o mě samé a o propojenosti se vším živým.

Věnovat svému nitru i sobě navzájem bdělou přítomnost, je léčivé pro nás i pro všechny naše vztahy. Mnohé z našich základních vztahů směřují k přírodnímu světu, který je nám domovem a jeho stav odráží náš. Věřím, že obojí se neustále vyvíjí a proměňuje, a že jsme zváni podílet se na tomto velkém příběhu jako spolutvůrci. Cením si možnosti sdílet a tvořit s těmi, kdo vnímají potřebu obnovování rovnováhy a harmonie v našich “vnitřních” i “vnějších” světech.

Na cestu autonomního mapování intimního vztahu se sebou samou a se světem mě uvedla především praxe léčivého kola živlů, tedy práce s archetypy životodárných sil, o něž se v té či oné podobě opírá každá původní kultura – na úrovni hodnot (pěstování harmonie ve vztazích v lidském i více než lidském společenství), rozvoji vědomí i v čistě praktickém žití v souladu s přírodou. Původně mě do této práce uvedli učitelé lakotské tradice Alicia Hamm a Jorge Redtail Hawk. Posledních sedm let se má cesta intenzivně rozvíjí především díky provázení léčitele a učitele meditace a jógy Jóna Ágústa Gudjónssona, jehož prostřednictvím se seznamuji s nástroji andské spirituální tradice kmene Q’eros, předchůdců i pokračovatelů duchovního dědictví Inků (linie Dona Francisca Chura Flores). Tradičnější uchopení konkrétních technik mi předali Roberto Sarti a jeho mistři Doňa Zenovia a Don Lorenzo Apazza a žáci Alberta Villolda a jeho mentorů z řad Q’eros.

Inspiraci celostním přístupem kultur žijících v souladu s přírodou je pro mne podstatné doplňovat o znalosti a zručnosti, jež se orientují na problematiku osobnosti současného obyvatele “západního světa”, jeho možností a výzev. Letos ukončuji čtyřletý dramaterapeutický výcvik s arteterapeutickým přesahem Vývojové proměny akreditovaný Asociací dramaterapeutů ČR, zajímám se o přístupy kreativních terapií, na tělo orientovaných terapií, buddhistické psychologie a ekopsychologie. Vzdělávám se v problematice psycho-spirituální krize, environmentálního žalu a somatického prožívání. V těchto oblastech také tlumočím a překládám z angličtiny.

Aktuálně vedu dramaterapeutické skupiny pro lidi s mentálním hendikepem, s duševním onemocněním, seniory a běžnou veřejnost. Individuálně provázím ty, kdo procházejí náročným obdobím, vnímají stagnaci či těžkosti v některé oblasti svého života a přejí si něco změnit nebo i jen podpořit svou tvořivost, odvahu, volnost a plné prožívání života. Připravuji projekty terapie přírodou (ekoterapie), zahradní terapie a vědomého tělesného prožívání (“embodifullness”). Své původní vzdělání (divadelní dramaturgie, divadelní věda a filozofie) a praxi v oblasti výtvarného a loutkového divadla, dramatické výchovy, volnočasových aktivit, programů primární prevence a neformálního vzdělávání nyní užívám k podpoře hravosti, tvořivosti, volnosti, posílení a sebepoznání v osobnostně rozvojových programech a aktivizačních činnostech. 

Vyživuje mě jednoduchý život v souladu s přírodou, intuitivní zpěv a tanec, zahradničení a bylinkaření, tvořivé slovo, bdělé snění, jemné vnímání, autentická sdílení s druhými a cesty do mých druhých domovů v severských zemích.

Provázení a každé setkání vůbec vnímám jako VZÁJEMNÉ OBOHACOVÁNÍ SE ROVNOCENNÝCH BYTOSTÍ S AUTONOMNÍMI CESTAMI K CELISTVOSTI.