O mně

Zdravím Vás, těší mě, že se v tento okamžik svým způsobem potkávají naše kroky na cestě dobrodružstvím života.

Po dlouhých letech stopování osobního léčení na různých stezkách tuším, že cesta k celistvosti je nekonečná a bohatá hra a že je velmi naplňující ji sdílet. Mým hlavním kompasem na ní je radost ze vzájemné synergie při objevování jedinečného směřování a komunikace se životem každého z nás. A také soucitná vnímavost, s níž jsme přítomni sobě samým, svým bližním a prostředí, ve kterém žijeme. Věřím, že všímavou přítomností a spoluprací obnovujeme rovnováhu a prohlubujeme zdravou výměnu v lidském i v přírodním společenství doma na Zemi.

Pokud se na své cestě nacházíte v bodě, kdy Vám může prospět tvořivé partnerství k posílení spojení s Vaší vlastní vnitřní moudrostí, sílou a vrozeným směřováním ke zdraví a celistvosti, ráda Vám poskytnu oporu v…

…ladění svého fyzického domova ve vlastním těle na Zemi

…ztišení, v němž můžete naslouchat svému jedinečnému vnímání, prožívání a způsobu, jakým se spojujete se svou celistvostí a zdravím a nacházíte smysl ve svých zkušenostech

…v uvolnění, při kterém můžete objevovat a rozvíjet svou tvořivost a svobodu přinášet své jedinečné dary

…v proměně výzev a krizí v hlubší porozumění sobě a vaší vnitřní navigaci k tomu, co a v jaké kvalitě chcete žít a sdílet

Můžeme spolu podporovat váš jedinečný způsob tvoření života v souladu s vaší podstatou, vaším rytmem a směřováním na rovině..

tělesné – prostřednictvím KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE

emoční, mentální a vztahové – prostřednictvím DRAMATERAPIE a ARTETERAPIE (léčení hrou a tvořivostí) či verbálním provázení při MAPOVÁNÍ TĚLESNÉHO a EMOČNÍHO PROŽÍVÁNÍ pro zorientování se ve vašem tady a teď – se vším, co se v něm vyjevuje (mindfulness / embodifullness s ohledem na vývojové a vztahové trauma)

spirituální – posílení vašeho přirozeného spojení s tou částí, kde se dotýkáme tajemství, jež přesahuje naši osobnostní strukturu, prostřednictvím vaší jedinečné komunikace se vším živým a orientace vaší cesty srdce (tvorba v přírodě v LÉČIVÉM KOLE ŽIVLŮ, univerzálním nástrojem léčení a poznání mnoha původních tradic v kombinaci s vašimi osobními PŘECHODOVÝMI RITUÁLY na základě vaší obrazotvornosti a vstupu k spojení)

Možná se mnou sdílíte zkušenost, že všechny tyto vrstvy jsou propojené a posun v jakémkoli směru, který je Vám osobně přístupnější (body/mind/soul), se odrazí i na těch ostatních. Vybavíte si kruhy rozbíhající se po hladině, když do ní vhodíte oblázek? Tak nějak vnímám působení nového uvědomění na ustálené vody našeho vnitřního “statu quo” – celý obraz se přeskládá. A nejspíš se nezastaví u vás samotných, ale něco z toho čerstvého větru se začeří i ve všech vašich vztazích.  

NÁSTROJE, jež používám / vzdělání a praxe, z níž čerpám:

Vývojové proměny (Institute of Developmental Transformations, USA a Asociace Dramaterapeutů ČR) – dlouhodobý psychodynamický výcvik v dramaterapii a arteterapii, 2016 – 2019, 700 hod

Model neuroafektivní vztahové vazby k léčení vývojového a vztahového traumatu (NARM Institute, USA) – základní výcvik v psychobiologickém modelu traumaterapie pro profesionály v oblasti duševního zdraví, 2020, 72 hod

Conscious Healing Course (Academy of Inner Sciences Thomase Hübla) – praxe mindfulness pro léčení osobního a kolektivního traumatu, 2020, 50 hod

Kraniosakrální osteopatie (Česká kraniosakrální asociace), 2020, aktuálně asi 160 z 200 hod

Základy kraniosakrální biodynamiky (International Institute for Craniosacral Balancing), 2019 – 20, 170 hod

V dalším vzdělávání a samostudiu se věnuji oblasti problematiky vývojového, vztahového, mezigeneračního a kolektivního traumatu, včetně jeho projevů, pokud jde o naše spojení s tělesností, životním prostředím i spiritualitou (psychospirituální krize a environmentální žal):

mj. kurzy Úvod do Biosyntézy (Y. Lucká a B. Janečková, 2009, 24 hod); Úvod do Somatic Experiencing (H. Auer a L. Troost, 2019, 16 hod); Kurzy o problematice Psycho-spirituální krize (M. Vančura 2016 – 17), Psychiatrické minimum (Práh, 2018)

A dále je to cesta srdce, na kterou hodiny spočítá a certifikát vystaví možná leda Institut jménem Smrt, zato je na ní má integrita neustále přezkušována v každodenním životě a interakcích. Zde vděčím za největší dobrodiní léčitelským a evolučním nástrojům původních národů, především jihoamerických andských Q’eros a severoamerických Lakotů a jejich starším i jejich pokračovatelům, kteří inspirují  zralou a autenticky žitou spiritualitou také naši západní kulturu. Velké učení mi přináší rodina, přátelé, klienti a v širším společenství srdce také všichni, kdo žijí v souladu s přírodou, pěstují intimní vztah se vším živým a přebírají osobní zodpovědnost za kvalitu energetické výměny s druhými i s životním prostředím.

Původním vzděláním jsem divadelní dramaturgyně (JAMU), studovala jsem loutkové a výtvarné divadlo (Turku Arts Academy, Brúdurheimar Íslands, Hogskolen í Oslo), filozofii a divadelní vědu (UPOL).

PRAXE

praxe kraniosakrální terapie při výcviku a individuální mapování emočního a tělesného prožívání (od r. 2019)

individuální dramaterapie s arteterapeutickým přesahem (od r. 2018) a podpůrná dramaterapeutická skupina pro univerzitní studenty (Dramacentrum, Olomouc, 2019)

individuální a skupinová dramaterapie a arteterapie v sociálních službách (od r. 2018): For Help – autismus, Ostrava, 2020: arteterapeutické skupiny, individuální dramaterapie pro děti a dramaterapie pro rodiče a děti s PAS); terapeutická komunita Slezské diakonie, Český Těšín, 2020: skupinová arteterapie a individuální dramaterapie pro mladé závislé 13 – 18 let; Domov seniorů, Háj ve Slezsku, 2018 – 19: skupinová dramaterapie pro seniory; Svépomocná společnost Mlýnek, Ostrava (2018 -19): skupinová dramaterapie a arteterapie pro lidi s duševním onemocněním; ÚSP Dolní Životice, 2018: skup. dramaterapie pro lidi s mentálním hendikepem)

provázení osobnostně rozvojovými a sebezkušenostními programy pro veřejnost se zaměřením na sebeposílení a sebepoznání, tvořivost, zdravou komunikaci a spolupráci, vědomé prožívání těla a s ním související schopnost sebepéče a rozvoj sociální a emoční inteligence, hlubinnou ekologii a aktivní vyjádření svých hodnot činem ve světě (od r. 2015):

Express Yourself: cyklus tvořivých setkání zaměřených na rozvoj komunikačních dovedností pro SŠ studenty a tvořivé procházky v přírodě pro děti (Galerie PLATO, Ostrava, 2019 – 20); Aktivní naděje a Všímavost k vtělenému vědomí – semináře sebepéče a seberegulace pro aktivisty i ty, kteří své tvořivé vyjádření ve světě zatím hledají – ve spolupráci s pohybovou a taneční terapeutkou M. Hazuchovou (XR Bratislava, Gaia Inštitút, Bratislava aj. 2018 – 20); cyklus spontánního tance a tělesného zvědomování ve spolupráci s muzikoterapeutkou J. Vysoudilovou (Centrum Holos, Opava, 2019); individuální i skupinová provázení přechodovými rituály a imaginativní tvorbou v přírodě (Brána, o.s. od r. 2015); Srdce rodiny: tvořivé dílny na pobytech pro rodiče s dětmi (Centrum etickej výchovy Zaježová, 2015-16)

Dále to byly aktivizační programy v sociálních službách (2011 – 19), vzdělávací a preventivní programy ve školství, volnočasové aktivity a neformální vzdělávání (2011 – 16), projekty výtvarného divadla coby dramaturgyně a performer (2005 – 13), ediční práce a publikace, překlady a tlumočení z angličtiny, PR a organizace v neziskovém sektoru a kultuře..

Těším se na setkání naživo, Katka Fojtíková