O mně

Má cesta k celistvosti mě vede ke spojování se s posvátným rozměrem v každodenním žití, v těle, v tiché mysli i v hloubce prožívání, v setkávání s druhými, v přírodě, která je pro mne chrámem, lékem a zrcadlem. Cokoli, čemu dokážu být skutečně přítomna, mne učí o mě samé a o propojenosti se vším živým.

Věnovat sami sobě i sobě navzájem bdělou přítomnost, je léčivé pro nás i pro všechny naše vztahy. Mnohé z našich základních vztahů směřují k přírodnímu světu, který je nám domovem a jeho stav odráží náš. Věřím, že obojí se neustále vyvíjí a proměňuje, a že jsme zváni podílet se na tomto velkém příběhu jako spolutvůrci. Přizývám vás k tvorbě a sdílení, které směřují k obnovování harmonie v našich “vnitřních” i “vnějších” světech.

Vycházím z dlouholeté osobní praxe s léčivým kruhem živlů andské spirituální tradice (mesou) a dalšími šamanskými nástroji. Absolvuji dlouhodobý dramaterapeutický výcvik s arteterapeutickým přesahem Vývojové proměny akreditovaný Asociací dramaterapeutů ČR, pracuji pod supervizí. Své původní vzdělání (divadelní dramaturgie, divadelní věda a filozofie) a praxi v oblasti výtvarného divadla nyní užívám ve prospěch uvolnění, k podpoře hravosti, tvořivosti, volnosti a sebeposílení.

Čerpám ze zkušeností vedení uměleckých, rozvojových a sebezkušenostních aktivit s různorodými skupinami od dětí s kombinovanými hendikepy, dětí a mládeží z dětských domovů či uprchlického tábora, po vysokoškolské studenty, mezinárodní dobrovolníky, mladé umělce, ženské kruhy, rodiny a dramaterapeutických setkávání s dospělými s mentálním hendikepem i s duševním onemocněním. 

Inspiruji se odkazem přírodních národů, hlubinnou ekologií, kreativními terapiemi a psychoterapiemi s transpersonálním přesahem. Zajímám se o problematiku psycho-spirituální krize. V těchto oblastech také tlumočím a překládám z angličtiny. Vyživuje mě jednoduchý život v přírodě, intuitivní zpěv a tanec, jóga, tvořivé slovo, bdělé snění, jemné vnímání, živá setkání s druhými a cesty do mých druhých domovů v severských zemích.

Provázení a každé setkání vůbec vnímám jako  VZÁJEMNÉ OBOHACOVÁNÍ SE ROVNOCENNÝCH BYTOSTÍ S AUTONOMNÍMI CESTAMI K CELISTVOSTI.