O Katce

Je pro mě vzácné být u okamžiků, kdy nasloucháte své přirozené VTĚLENÉ MOUDROSTI a nacházíte zdroje energie, nových možností a smyslu pro svůj život.

Vážím si každého, kdo se vědomě vydává do hloubky setkat se sám se sebou a přinést odtud dary pro sebe, své vztahy a své společenství.

Zvu vás k VŠÍMAVOSTI a SOUCITU vůči sobě, svému prožívání na úrovni těla, emocí i významů, které nám přinášejí. Vytvářím pozorný a přijímající prostor, v němž se můžete spojit s tím, co vás vyživuje a oživuje, s vlastní VTĚLENOU MOUDROSTÍ a sílou. Když na to nejste sami, lze se odvážit prozkoumat i ty části vás, se kterými je náročné se setkávat. Jejich poznání, přijetí a uvolnění emoční zátěže s nimi spjaté, vede k větší svobodě a vitalitě. Rozšíříte kapacitu realizovat vaše hodnoty vaším jedinečným způsobem a žít naplněný život.

Při provázení užívám nástroje, které oslovují celistvost vaší zkušenosti:

celostně orientovanou práci s tělem – KRANIOSAKRÁLNÍ OSTEOPATII a BIODYNAMIKU;

léčení hrou a tvořivostí prostřednictvím DRAMATERAPIE s arteterapeutickým přesahem v modalitě Developmental Transformations (Vývojové proměny);

všímavost – sebecit – soucit k sobě a orientaci v projevech a léčení traumatu při INTEGRACI TĚLESNÉHO a EMOČNÍHO PROŽÍVÁNÍ

transformační tvorbu v PŘÍRODĚ – všímavost k tělu a přírodě a tvořivou práci se záměrem a zdroji, osobní přechodové rituály i obnovování rovnováhy ve společenství v rezonanci s přírodou

Na mé cestě pro mě bylo a je důležité objevovat, co je pro mě PŘIROZENÉ a PRAVDIVÉ. Kdy zažívám VOLNOST, ŽIVOST a SPOJENÍ – ve vztahu k sobě, k druhým, k tvorbě, k životu vůbec – ve SPOLEČENSTVÍ lidském i přírodním. Při mém vlastním léčení mě nejvíce podpořil dar DŮVĚRY těch, kdo mě provázeli a poskytli mi možnost dotknout se v BEZPEČÍ zranitelných míst. Pomohli mi rozvíjet LASKAVOST vůči sobě samé, a tak i sílu vyslyšet, co nebylo vyslyšeno a posunout se k autentičtějšímu a celistvějšímu bytí. Někdy také s humorem a HRAVOSTÍ, které mi ukázaly, že to může jít i s větší lehkostí. Často s vnímavostí k přírodě a spojením s bohatou sítí života.

Mou zkušeností i nadějí je, že léčení je nám přirozený proces scelování a objevování, kým vlastně jsme. Prohlubujeme kapacitu být skutečně přítomni a obnovujeme rovnováhu a radost ze života v našem sdíleném domově na Zemi.

Těším se na setkání a sdílení kousku cesty s Vámi.

VZDĚLÁNÍ a praxe, z nichž čerpám:

Vývojové proměny (Institute of Developmental Transformations, USA a Asociace Dramaterapeutů ČR) – dlouhodobý psychodynamický výcvik v dramaterapii s arteterapeutickým přesahem, 2016 – 2019, 700 hod + návazný individuální výcvik a supervize (aktuálně 80 ze 190 hod)

Model neuroafektivní vztahové vazby k léčení vývojového a vztahového traumatu (NARM Institute, USA, L. Heller) – základní výcvik v psychobiologickém modelu traumaterapie pro profesionály v oblasti duševního zdraví, 2020, 72 hod

Kraniosakrální osteopatie s prvky biodynamiky (Česká kraniosakrální asociace, 2020, 250 hod + asistence na výcviku r. 2021, 170 hod)

Základy kraniosakrální biodynamiky (International Institute for Craniosacral Balancing, 2019 – 20, 140 hod)

Conscious Healing Course (Academy of Inner Sciences Thomase Hübla) – praxe mindfulness pro léčení osobního a kolektivního traumatu, 2020, 50 hod

V dalším vzdělávání se věnuji problematice vývojového, vztahového, mezigeneračního a kolektivního traumatu, včetně jeho projevů, pokud jde o naše spojení s tělesností, životním prostředím i spiritualitou (psychospirituální krize a environmentální žal):

Úvod do Biosyntézy (Y. Lucká a B. Janečková, 2009, 24 hod); Úvod do Somatic Experiencing (H. Auer a L. Troost, 2019, 16 hod); Polyvagální teorie (D. Dana a S. Porges, 2022, 50 hod); Thinking at the Edge: focusing in creativity (B. Brenner a D. Ganihar, 2022, 46 hod); K léčení psychospirituální krize I. a II. (M. Vančura 2016 – 17), Psychiatrické minimum (Práh, 2018); postgraduální vzdělávání v oblasti kraniosakrální biodynamiky a osteopatie (M. Appleton, R. Gilchrist, E. Peirsman)

Neméně podstatné než oficiální výcviky pro mě byla setkání se staršími původních národů a každým, kdo inspiruje zralou a autenticky žitou spiritualitou. Tito lidé a jejich léčitelské a evoluční nástroje mě přivedli k intimnímu vztahu k sobě samé, ke všemu živému a k přebírání osobní zodpovědnosti za kvalitu mé interakce s druhými a s životním prostředím.

Učím se také díky každodenním lekcím a interakcím v rodině, s přáteli, s klienty, s dětmi v alternativní škole, kde provázím, se zvířaty, bylinkami, zahradou a přírodou vůbec.

Původním vzděláním jsem divadelní dramaturgyně (JAMU), studovala a praktikovala jsem loutkové a výtvarné divadlo mj. v Norsku, ve Finsku a na Islandu (Turku Arts Academy, Leikhóppurinn Bakarí Ísland, Hogskolen í Oslo), studovala jsem také filozofii a divadelní vědu (UPOL). Překládala jsem a tlumočila z angličtiny.

PRAXE

praxe kraniosakrální terapie a integrace emočního a tělesného prožívání od r. 2019

praxe individuální dramaterapie s arteterapeutickým přesahem od r. 2018

individuální a skupinová dramaterapie s arteterapeutickým přesahem v sociálních službách od r. 2018: děti s PAS (For Help – autismus, Ostrava), mladí závislí v terapeutické komunitě (Slezská diakonie, Český Těšín), senioři (Domov seniorů, Háj ve Slezsku), lidé se zkušeností s duševním onemocněním (Svépomocná společnost Mlýnek, Ostrava; Centrum podpory studentů Univerzity Palackého, Olomouc; Asociace Trigon, Ostrava) a podpůrné dramaterapeutické skupiny pro veřejnost (studenti Univerzity Palackého, Olomouc)

individuální i skupinová provázení přechodovými rituály s tvorbou a všímavostí v přírodě; osobnostně rozvojové programy zaměřené na sebepoznání, vzájemnou podporu, tvořivost, transparentní komunikaci, vědomé prožívání těla a s ním související schopnost sebepéče, hlubinnou ekologii a spojení s přírodou, aktivní objevování a vyjadřování vlastních hodnot ve světě od r. 2015