Ladění rovnováhy a tvůrčí jiskry v kole živlů

Ladění rovnováhy a tvůrčí jiskry v kole živlů

Kde se nacházíme po náročné zimě?
Můžeme se znovu nadechnout?
Zavětřit vůni nového života klíčícího v zemi a to, čemu sami chceme vdechnout život v dalším cyklu?
Jak nalézt znovu svůj střed tady a teď a zahlédnout nové horizonty?

Sejděme se okolo ohně, ale také ještě v teplém zázemí, k rituálu oživení naší tvořivé jiskry v sobotu 18.3. v 16. – 19. hod. Od 15. hod budeme zakládat ohniště a pomalu se ladit na kruh s dobrým čajem.

Všimneme si, jak jsme na tom po zimě na tělesné, emoční, mentální a duševní rovině, pomocí prastaré a univerzální mapy medicínského kola živlů.
Tělo uvolníme a nabijeme tancem, prožívání nasytíme sdílením a tvorbou. Duši necháme promluvit přes symboly a v kontaktu s živly. Půjdeme na to s jemností a přirozeně, s respektem ke svým potřebám.

Spočinutím v kole živlů vyladíme celostně svůj systém a scelíme často roztříštěné a rozporuplné prožívání, myšlenky a jednání. Spojíme se se svým místem v síti života a tím i se svým skutečným středem.
Vůli jednat v souladu se svým srdcem a jasným vhledem pak necháme rozhořet ve společném ohni. Podpoříme své nové kroky sílou sdílenou v kruhu.

Příspěvek je dobrovolný a použije se na dřevo, teplo a zázemí Kolibříka, organizaci a provázení.

Nebojte se zeptat na cokoli, co vás zajímá či se předem nahlásit, ať se na vás můžeme těšit..

Vítané jsou nástroje, silové předměty na společný oltář, dary ohni či dobrotka na společný stůl, stejně jako ruce připravené pohnout hmotou: můžete přivézt rýče, lopaty, dřevo na oheň, kameny k položení okolo ohniště..)

 

S hravostí na chaos i na radost: seberozvoj hravě 18 +

S hravostí na chaos i na radost: seberozvoj hravě 18 +
Zveme vás k sebepoznávacímu setkání, kde můžete hlouběji naslouchat sobě a hravěji si užít kontakt s druhými prostřednictvím arteterapeutických a dramaterapeutických přístupů
v sobotu 18.2. v 16. – 19. hod
Dopřejete si:
– zpomalení, uvolnění a prostor pro naslouchání tomu, co aktuálně prožíváte
– péči o sebe
– svobodné sebevyjádření a setkání se „jinak“
– usazení v těle a celkové oživení
– ujasnění si svých zdrojů  a opor i výzev
– možnost nového náhledu na vaše témata
– posílení a podporu
– obohacení sdílením a zrcadlením v komorním kruhu
Kudy na to?
– následováním spontánního impulsu k pohybu a kontaktu
– improvizovanou hrou, která vzniká tady a teď
– smyslovým zážitkem při tvorbě a rukou od barev
– vědomým tělesným prožíváním a reflexí pomocí focusingu
– ochotou pobýt autenticky s tím, jak to právě máme a nechat se inspirovat druhými
vstupné:
470 Kč
Provází Kateřina Fojtíková – dramaterapeutka, kraniosakrální terapeutka a průvodkyně přírodou
(vesvemzivlu.cz)
Prosíme, rezervujte si místo u Katky a napište pár slov, co Vás láká či z čeho máte obavy: vesvemzivlu@gmail.com či tel. 774 983 521

Ke změně spolu, s vodou, zemí, vzduchem a ohněm

Ke změně spolu, s vodou, zemí, vzduchem a ohněm

Čtyři tvořivé sobotní večery od rovnodennosti k slunovratu

 

Když se nám daří být skutečně s tím, co je, být otevření a spojení, dotýkáme se toho, co by mohla být tvorba. Účastníme se na životě a spolutvoříme jej. Utváříme sami sebe a svůj svět.

 

Tvorba totiž JE. A otázka je, zda můžeme být u toho. Ona se děJE a my s ní. Můžeme si všimnout, jak „se dějeme“ a kam se vedeme?

 

Co nám pomáhá zastavit se a vnímat se šířeji, dát sobě a životu více možností, než navyklé trasy myšlení, cítění a konání?

 

Možná si snáz všimneme, co nám nepomáhá..

Chceme se účastnit toho jemného pohybu na pozadí našich představ o sobě a o světě?

Chceme se podpořit i tam, kde touha po spojení a otevření naráží na odpor a obrany z minulosti? A uvolnit se v tom ještě hlouběji? Můžeme v tom být soucitní a trpěliví? Nestavět se proti sobě samým, nepřebíjet, nepřetlačovat?

 

Jak si dopřát pohyb k tomu, co si skutečně pro sebe přejeme a vydat se tím směrem bez tlaku a výčitek, kde už bych měl/a dávno být (a kde už by dávno měli být také ostatní a svět..)? Převzít za to zodpovědnost a zároveň se do toho uvolnit?

 

Mohla by to být ta změna, která by mohla vést ke změně?

Máte chuť to prozkoumat společně? Nebýt na to sami? Podpořit se při tom v kruhu lidí, kteří hledí podobným směrem? A v širším kruhu přírody, který nám může pomoci zreflektovat, kam jsme došli, co stojí za oslavu, co už je přežité a můžeme propustit a čemu chceme dále dávat svou pozornost a energii.

 

Průchod kolem živlů je jako pohyb po spirále od tělesné úrovně přes emoční a mentální po spirituální. Když jako celistvé bytosti pohneme s kteroukoli z těchto částí, odrazí se změna i v těch dalších a pak dále v našich vztazích. Zažíváme se živé, v souladu se sebou a s našimi niternými záměry.

 

Půjdeme na to s jemností, s respektem ke svým potřebám a dopřejeme si dostatek prostoru pro vlastní zkoumání a rytmus tvořit či kontemplovat. Kontakt s „niternými“ i „vnějšími“ živly prohloubíme pohybem, hrou, tancem, tvorbou v přírodě a s výtvarným materiálem. Podpoříme se sdílením, všímavou komunikací a pozorností k tomu, co se děje v poli, které tvoříme.

 

5.11. voda a plynutí s jemností, s přirozeností, instinkty a spontaneitou

19.11. země a ponor do sebe, rozlišování, co živit a co propustit, chaos jako fáze tvorby

10.12. vzduch a dech, kontinuita života, na čem stavíme a co po sobě zanecháváme

17.12. okolo ohně, rozlet a vize z náhledu svobody

 

(Poslední termín se realizuje okolo ohně v centru Nasaji na Pržně, zázemí školní party Jasan. Předcházející v DOMu livre.)

 

Jednotlivé vstupné činí 470 Kč;

vstup na celý cyklus 1570 Kč.

 

Přihlašujte se, prosím, alespoň 3 dny předem na vesvemzivlu@gmail.com nebo 774 983 521.

 

Seber se(be)

Seber se(be)

Páteční seberozvojová dílna Divadla na Cucky v Olomouci pro zájemce do 30 let.

Čtyři odpoledne 24.2., 10. a 24.3., 14.4.

Těší Tě možnost společně řádit i hloubat při hře, pohybu, tvorbě a kontaktu?

Chybí Ti prostor pro sebe, kde se můžeš uvolnit, dobít baterky a zároveň v tom nebýt sám/a?

Víš už, co dokáže podpora skupiny, vzájemnost a sdílení?

Potřeboval/a bys prozkoumat některé své otázky i těžkosti z nové perspektivy a s větší hravostí?

Chtěl/a by ses více poznat, objevit neobjevené možnosti, jak tvořivě vyjadřovat, co je pro Tebe podstatné, být viděn/a, slyšen/a a potkán/a?

 

Zveme Tě do komorního kruhu svobodného tvoření, sebevyjádření a objevování. Prostřednictvím výtvarné tvorby, divadelní improvizace, volné asociativní hry, pohybu i jednoduchého (sou)bytí a sdílení si můžeš plněji prožít, co se v Tobě děje právě teď. Ujasníš si, co je pro Tebe důležité, co Tě podporuje a baví i co bys možná rád změnil/a. Prozkoumáš cestu, kudy na to.