Kontakt

Kateřina Fojtíková, Háj ve Slezsku
vesvemzivlu(at)gmail.com

 

 

 

PRAVIDELNÁ DRAMATERAPEUTICKÁ SETKÁVÁNÍ se odehrávají v UZAVŘENÉ SKUPINĚ 5 – 8 účastníků (obvykle 1 – 2x za 14 dnů, ideálně 12 setkání, na které lze v případě potřeby navázat)

vedení dramaterapeutické skupiny pro organizace: 750 Kč / 50 min; 1000 Kč / 90 min

v odůvodněných případech (neziskovky a soc. služby s mizivým rozpočtem): 500 Kč / 50 min; 750 / 90 min.

cena skupinové terapie pro jednotlivce: 200 – 250 Kč / 90 min (dle počtu setkání)

INDIVIDUÁLNÍ DRAMATERAPIE 400 Kč / 50 min (Háj ve Slezsku); 500 Kč / 50 min (Ostrava, Opava)

Doporučuje se absolvovat nejprve 6 zkušebních setkání na seznámení se s metodou, terapeutkou a vyhodnocení posunu.

Cenu, počet setkání, frekvenci atd. lze projednat a přizpůsobit situaci.

 

OSOBNÍ PROVÁZENÍ V LÉČIVÉM KOLE ŽIVLŮ

Příspěvek na vyrovnání energií řešíme individuálně, aby to bylo v souladu s oběma stranami. Orientační suma se pohybuje okolo 750 Kč / 90 min za osobní provázení a energetickou práci. V případě přechodových rituálů, jejichž časový rámec i podobu spoluutváříme v průběhu, se dohodneme nezávisle na čase. 

 

AKCE PRO VEŘEJNOST

Cena je dána jednotlivě dle nároků na vedení, organizaci a sumy za pronájem prostoru.

V případě slavností jde o dobrovolný příspěvek na organizaci, výdaje, držení prostoru.  

 

Napište nám: