Načítám Akce

« All Akce

  • akce již proběhla.

Embodifulness: Všímavost vůči vědomí těla jako cesta k celistvosti

15.Únor @ 10:00-16.Únor @ 14:30

40eur

Schopnosť preciťovať vedomie vlastného tela a následne ho tvorivo vyjadrovať je jedným z hlavných predpokladov celistvého poznávania, zdravého osobnostného rozvoja i hlbšieho spojenia s druhými ľuďmi a životným prostredím. Hlbinná ekológia environmentálny presah tohto spojenia pomenúva veľmi jednoducho: náš vzťah k vlastnému telu odráža vzťah k prírode a naopak. Práve tento intímny vzťah k vlastnému telu a prostredníctvom tela k prírodnému svetu, je dnes hlboko narušený. Snaha chrániť naše osobné i kolektívne traumy sprevádzaná znecitlivením, ktoré nám pomáha navzdory zraneniam udržiavať v chode seba samých aj kultúru, ktorú tvoríme, si vyberá vážnu daň. Oberá nás nielen o hĺbku prežívania našich najzákladnejších životodarných vzťahov, vrátane vzťahu k prírodnému prostrediu, ale aj o akcieschopnosť, ktorá je pre akúkoľvek pozitívnu zmenu potrebná. Ak chceme vedome utvárať zdravé životné prostredie – vo vlastnom vnútri, v našich vzťahoch i v starostlivosti o prírodný svet, ktorého sme súčasťou – je nutné oživiť a posilniť svoju prirodzenú telesnú vnímavosť. Len tak náš poznávací proces získa stabilné fyzické ukotvenie, vďaka ktorému budeme schopní vlastné hlboké témy prirodzene spájať s širším kontextom. Cieľom tohto workshopu je prežitie skúsenosti, ktorá nám ukáže, že naše telo je našim najbližším partnerom, ktorý nás dokáže nielen spoľahlivo chrániť pred pasívnym prijímaním informácií, ale aj bezpečne viesť na ceste k celistvosti.

 

Psychický rozmer je podľa psychológov ako James J. Gibson alebo James Hillman základnou vlastnosťou ekosystému ako celku. Naše myslenie má podla nich vždy intersubjektívnu povahu a okolitý svet má prostredníctvom nášho vnímania na jeho priebehu rovnakú účasť ako my samotní. V takomto kontexte možno povedať, že rovnako ako my myslíme a cítime svet, svet, prostredníctvom našej vlastnej sebaskúsenosti, myslí a cíti nás. Aktívne spoluutváranie kultúry rešpektujúcej všetky prejavy života na tejto planéte si vyžaduje práve prežitie hĺbky tohto základného spojenia. Workshop přináša praktické cvičenia, ktoré posilňujú všímavosť voči vedomiu tela a rozvíjajú tvorivý potenciál jeho vyjadrenia meditativnými, pohybovými, tanečnými, divadelnými, výtvarnými prostriedkami a reflexiou. Prostredníctvom dramaterapeutických, arteterapeutických, pohybovo terapeutických a ekoterapeutických prístupov budeme spoločne skúmať, čo sú naše osobné dvere k načúvaniu témam, ktoré naše telo vyjavuje „tu a teraz“. Terapeutický a osobnosť rozvíjajúci rámec rozšírime o perspektívu hlbinnej ekológie – konkrétne o metódu obnovujúcu spojenie ekofilozofky, vedkyňe a aktivistky Joanny Macyovej.

 

  1. Vzťah k telu vs. vzťah k našemu životnému prostrediu
  2. Somatické vedomie a praktické prehlbovanie citlivosti voči nemu
  3. Koherencia telesneho a emočného prežívania, mentálneho a širšieho vnútorného priestoru ako kľúčový prvok osobnej aj kultúrnej transformácie
  4. Pomenovanie aktuálnych osobných tém a vlastných médií k tvorivému poznávaniu a realizácii vo svete na základe telesného prežitku

Embodifulness: Všímavosť voči vedomiu tela ako cesta k celistvosti

Podrobnosti

Zahájení:
15.Únor @ 10:00
Ukončení:
16.Únor @ 14:30
Cena:
40eur

Místo konání

Gaia Inštitút
Bratislava, Slovensko + Google Mapa
Webová stránka:
https://institutgaia.sk/