Ladění přírodou

být doma na Zemi, v intimním spojení se životem

OSOBNÍ MAPOVÁNÍ VNITŘNÍ KRAJINY, JEJÍCH ZDROJŮ A ZÁMĚRŮ /

LADĚNÍ SPOLEČNÝCH TVŮRČÍCH SIL S PŘIROZENÝMI CYKLY PŘÍRODY /

PŘECHODOVÉ RITUÁLY, SEBEPOZNÁVACÍ PROCHÁZKY a SLAVNOSTI /

Jsme součástí přírody, připomínají nám to naše těla i archetypální obrazivost duše, s níž se setkáváme třeba v umělecké tvorbě a ve snech. Naši předkové neměli jinou možnost, než žít v souladu s přírodními cykly a vládli hlubokou znalostí jejich kvalit a proměn. Cítili spojení se Zemí a se vztahy s více než lidským společenstvím, znali své místo a byli zde doma. Pro mnohé z nás to může být jen abstraktní představa, nevnímáme tělo a napřimujeme své úsilí proti přirozeným cyklickým vlnám v představě nezadržitelného věčného růstu. Ždímáme svá těla, opomíjíme přirozené potřeby, ztrácíme radost, lehkost a chuť tvořit, v důsledku pak také zdraví, vysilujeme Zemi samotnou.

Pro obnovení své životní síly je klíčové znovu objevit své místo v síti života, nalézt rovnováhu dávání a přijímání, sladit se s cykličností životních procesů – ať už v oblasti tělesné či vývoje našich projektů a záměrů. Zasít semínko, zalévat a vyživovat, pečovat o jeho růst, nepropást sklizeň a její oslavu, podělit se o ni a užít si fázi výdechu, odpočinku a usebrání k nalezení nových snů a směřování i k odložení toho, co už nám přestalo být k užitku. A k tomu všemu přizvat tvořivé síly, jež utvářejí nás i vše živé, a také společenství dalších, kteří jako my kráčejí cestou k celistvosti a souladu se svými nejhlubšími hodnotami.

OSOBNÍ MAPOVÁNÍ VNITŘNÍ KRAJINY, JEJÍCH ZDROJŮ A ZÁMĚRŮ

obnovování kontaktu s vlastním sebeléčivým a tvořivým potenciálem v přírodě

Když se ponoříme do hluboké přítomnosti a nasloucháme sami sobě, vnímáme, jak nás všechny naše části “duše-tělo-prožívání-mysl” provází a jakmile jim dáme prostor, odpovídají na zdánlivě neřešitelné rébusy vhledy, jež poskládají všechny ty na první pohled rozházené čtverečky Rubikovy kostky dohromady. Naše různorodé symptomy vypovídají často o tomtéž a ukazují, jaký to obraz se chce ztělesnit. A nejen to: můžeme zjistit, že už ho dávno žijeme, jen je zapotřebí ho uvidět, uznat a nebát se vynést ho na světlo. Odvaha a jistota vycházejí z ukotvení v hluboce procítěné vnitřní pravdě. Příroda nám k takovému procesu i jeho ukotvení může být skvělým zrcadlem.

V některých situacích nám může pomoci v odhodlání podstoupit to dobrodružství a zorientovat se v terénu vlastní krajiny přítomnost průvodce, který zastoupí našeho vnitřního pozorovatele. Způsob provázení nacházíme vždy společně. Vycházíme z toho, v čem se cítíte v bezpečí, co jsou Vaše opory a senzory, jimiž se přirozeně cítíte a pokračujeme podle indícií, jež sami objevíte. Posilujeme Vám přirozené tvořivé nástroje a způsob vyjádření a používáme je jako navigaci v oblastech Vašeho prožívání a života, kde vnímáte těžkosti či zmatek. Někdy je to práce s prociťováním těla a ztišením mysli, někdy naslouchání si v tvořivém procesu (pohybovém, výtvarném, vyjádřením se tvořivým psaním, tvořením se symboly v přírodě), někdy se věnujeme celostní harmonizaci Vašeho systému, jindy je to více o sdílení. Při provázení nabízím zkušenosti z dramaterapeutického výcviku s arteterapeutickým přesahem, z kurzů na tělo orientovaných terapií a z vlastní dlouhodobé práce s pociťováním a obrazivostí těla, léčivým potenciálem niterných symbolických obrazů a kontaktu s archetypálními uzdravujícími principy léčivého kola živlů, jež podle původních kultur utvářejí vše živé (aneb jak nahoře, tak dole).

PŘECHODOVÉ RITUÁLY

na podporu při změnách, které hodláme vnést do svého života, nebo které nám život nachystal

Společně nacházíme Váš osobní rituál, když potřebujete vnést do svého života změnu, něco překonat či se s něčím rozloučit, smířit, odpustit nebo oslavit. Může jít o požehnání novému vztahu či sňatku, vyvázání se ze starých pout a nefunkčních vztahů, rozloučení se s blízkým, který odešel, přivítání příchodu dítěte, uzavření nějaké životní etapy a vkročení do nové.

PROJDI SEBOU VEN – „tady a teď“ v zrcadle přírody – tvořivá procházka

Ještě jednou bych chtěla poděkovat za čas a procházku, kterou jsi mi věnovala. Ten večer jsem byla jakoby v jiné úrovni bytí … zpomalení se v rychlém (časo)prostoru. Formát procházky byl celkově zajímavý, Tvoje společnost příjemná. Takhle si představuji terapii procházkou, o které jsem slyšela. Bílý lupínek z “oslavy” nosím stále v peněžence a vždycky, když procházím “bránou”, tak si vzpomenu.” Katka, pedagožka

SLAVNOSTI PŘÍRODNÍCH CYKLŮ (Jak vně tak v nitru)

ladění naší vnitřní divokosti a základních hodnot lidského společenství s procesy probíhajícími v přírodě 

Scházíme se v kruhu okolo ohně ve svátky přírodního cyklu, abychom se podpořili na cestě realizování snů, jež jsou v souladu s naší podstatou a s proudem života a posílili se v odvaze propouštět nefunkční návyky a převzaté vzorce, které nás drží v sevření minulosti. Objevujeme dary sdílení ve společenství, vidění se ve své obohacující jedinečnosti a intimní komunikaci s přírodním světem. Společně vysníváme svět, ve kterém chceme žít a nacházíme nám přirozené nástroje, jak k němu přispět.

Při provázení vycházím z naslouchání vám, kteří přicházíte i celkové konstelaci a časoprostoru našeho setkání. Opírám se o 9 letou praxi léčivého kruhu živlů andských šamanů národa Q’eros (skládání osobního léčivého kruhu s doprovázením mého učitele a léčitele Jóna Águsta Gudjónssona, jenž se učil převážně u Dona Francisca Chura Flores a procházení iniciačními rituály a tvorbou despacha u Dona Lorenza Ccapa Apazza a Doni Zenovia Cruz Condori a učením Roberta Sartiho, žáka Dona Juana Nunez del Prado). Čerpám také ze zkušeností s dalšími transformačními nástroji mj. z lakotské tradice (rituál hledání vize – Vision Quest, práce v kamenném léčivém kruhu živlů, sweat lodge vedených Jorge Redtailhawkem a Alicii Hamm), tradičních ceremonií amazonských indiánů Kichwa (Don Agustín), Huicholských obřadů.

Důležité pro mě v tomto směru bylo také spojení s krajinou a duchovním dědictvím Sámů (norské a finské Laponsko), původních obyvatel Sibiře (Bajkal a Vostočnyje Sajany) i mytologie a síla krajiny Islandu, kde jsem pár let žila. Stejně podstatné bylo zakusit jemnost a soucit, jež přináší zazen, vhledy tibetského buddhismu, léčení prázdnotou při pobytu ve tmě, spojení s vědomím těla např. přes tanec pěti rytmů a na tělo orientované terapie. Všechny tyto zkušenosti, jejichž podstata pod zdánlivě odlišnými způsoby praxe je jednotná, mi pomohly otevírat dveře k vlastnímu intimnímu spojení se životem a dovedly mě k provázení druhých na cestě k celistvosti.