Od sebevyjádření k proměně

Léčení hravostí, tvořivostí, uvolněným pohybem a hlasem, přítomností sobě samým
Dramaterapie
Tanec v energiích medicínského kruhu živlů