Vývojové proměny

vnímat sebe i druhé s jasností i hravostí

VÝVOJOVÉ PROMĚNY cesta léčení, nacházení svých zdrojů a rozšiřování vlastních možností prostřednictvím DRAMATERAPIE a ARTETERAPIE 

Hravost a zkoumání skrze spontánní tvorbu jsou nám všem přirozené zdroje, které nás vracejí k rezervoárům vnitřní síly, živoucí energie, schopnosti radovat se ze života, tvořivě přistupovat k těžkostem a objevovat netušené možnosti. Objevujeme nové způsoby, jak naslouchat sobě a zároveň komunikovat s druhými, znovu se poznáváme z nových úhlů pohledu a díky hlubšímu spojení se svým prožíváním nacházíme více stability i v nejistých vodách. Tělo ožívá volným pohybem a jednáním a naše impulsy a emoce se mohou svobodně vyjádřit, naše smysly a tvořivost se pouští na objevnou cestu v kontaktu s výtvarným materiálem. V podporujícím a přítomném kontaktu s druhým (s terapeutem v individuálním setkávání) či druhými (se skupinou) se pak nemusíme bát nahlédnout na místa, v nichž se cítíme slabí, bezmocní, vystrašení či poražení. Uctíme-li s s laskavostí i hravostí rány, kvůli kterým se držíme zpátky nebo se naopak do něčeho tlačíme bez respektu k sobě samým, uvolníme množství energie, již používáme na strážení starých bolestí a strategie „přežití“. Tuto energii pak můžeme použít k posunu v souladu s naší vnitřní moudrostí a přirozeným tíhnutím ke zdraví a opustit vzorce, jež nás opakovaně vedou k neuspokojivým situacím.

Vývojové proměny se nesoustředí výhradně na problém, ale na celistvé pojetí sebe sama, svobodný tvořivý projev, zvědomování vlastních zdrojů, talentů, potřeb a motivací. V hravém náhledu pomáhají přijmout fakt, že všichni máme svá zranění a slabosti a nabízejí nástroje, jak díky nim můžeme růst. Prohlubují kontakt s tělem, prožíváním, potřebami, vlastní křehkostí i silou a právě hlubší sebepoznání nám dává větší stabilitu, neboť víme, na co se v sobě můžeme spolehnout. Podporují zdravou sebedůvěru, zdravou komunikaci a utváření vztahů ve větší intimitě a autenticitě.

Metoda se opírá o spontánní dění „tady a teď“, jež umožňuje vytvářet „naši“ hru podle toho, co nás zrovna zajímá a potřebujeme zkoumat. Nejde o zadávání „cvičení“ nebo „rolí“, ty se rodí přirozeně z interakcí a neustále se proměňují jako hra samotná. Každý svobodně rozhoduje, kam chce jít a co je jeho hra, hra se dá totiž vždy změnit, a to je princip, který pak dokážeme účinně uplatňovat i ve světě „tam venku“. Dynamickou tělesnou zkušenost a prožívání pak můžeme ukotvovat a rozvést v kontemplativnějším modu tvorby s výtvarným materiálem. Co žijeme a vyzkoušíme v přijímajícím terapeutickém vztahu, případně chráněném prostředí skupiny, která spolu urazí kus společné cesty, pak jsme schopni přenést do běžného života a v každodenním chaosu jasněji vnímat svůj střed i jasněji komunikovat s druhými.

INDIVIDUÁLNÍ DRAMATERAPIE s arteterapeutickým přesahem

50 min 1x týdně či 1x za 14 dnů

Doporučuje se pro začátek absolvovat 5 setkání na seznámení se s metodou, terapeutkou, vyhodnocení posunu a ujasnění zakázky pro případnou další spolupráci.

300 Kč první setkání, následující setkání 500 Kč / 50 min; Lhota u Opavy

DRAMATERAPEUTICKÉ SKUPINY s arteterapeutickým přesahem

uzavřená pravidelná setkávání pro 5 – 12 účastníků

60 / 90 min. 1x týdně či 1x za 14 dnů

Obvykle jde o 10 – 12 setkání v průběhu 3. – 5. měsíců, na které lze v případě potřeby navázat.

vedení dramaterapeutické (arteterapeutické) skupiny pro organizace: 1200 Kč / 60 min; 1800 Kč / 90 min pro 5 – 12 účastníků (včetně honoráře pro ko-terapeuta) + cestovné + případné náklady na pronájem prostoru

Aktuálně vedu dramaterapeutické skupiny s arteterapeutickým přesahem pro mladé závislé v terapeutické komunitě a pro děti s PAS, dříve to byli lidé s mentálním hendikepem, s duševním onemocněním a senioři (klienti sociálních služeb) a podpůrné skupiny pro veřejnost (středoškolští a vysokoškolští studenti).

Provázím metodou VÝVOJOVÉ PROMĚNY (Developmental Transformations), jejíž výcvik akreditovaný Asociací dramaterapeutů České republiky a DvT Institute v New Haven, USA jsem absolvovala (700 hodin). Pracuji pod supervizí a dále se vzdělávám, mj. v na tělo orientovaných terapiích a problematice traumatu viz Neuroafektivní vztahový model léčení vývojového traumatu (NARM Institute, 72 h – v základním výcviku); Conscious Healing – mindfulness a pozornost k vtělenému prožívání při orientaci v kolektivním traumatu (Inner Science Academy Thomase Hübla, 50 h); Úvod do Biodynamické kraniosakrální terapie (International Institute for Craniosacral Balancing, 140 h) a kurz Kraniosakrální osteopatie (ve výcviku); Úvod do Biosyntézy (24 h), Úvod do Somatic Experiencing (16 h)

Nejsem poskytovatelem zdravotnických služeb. Závazně ctím etický kodex a profesní standardy Asociace dramaterapeutů České republiky. 

http://www.adcr.cz/uploads/7/7/0/5/77052119/etický-kodex-dramaterapeuta-adcr.pdf

www.adcr.cz
www.developmentaltransformation.com