Dramaterapie a arteterapie

být doma u sebe a ve svých vztazích

DRAMATERAPIE a ARTETERAPIE zaměřené na metodu Vývojové proměny

Léčení volnou hrou, spontánním vyjádřením, uvolněním těla a nasloucháním jeho impulsům

Hravé zkoumání vlastních témat a vztahů v kontaktu s terapeutem v bezpečném prostoru

Znovuobjevování vlastní spontaneity, tvořivosti, svobody sebevyjádření i svobody bytí ve svém středu

Posilování kontaktu se svým tělem, svými potřebami, křehkostí i silou a zdroji, na které se můžeme v sobě spolehnout

Trénování sebedůvěry a schopnosti obnovovat rovnováhu v nestabilitě, uvolnění v nejistotě, bdělou přítomnost v chaosu

Objevování volnosti a lehkosti tváří v tvář nepředpokladatelnému a proměnlivému životu, nedokonalým lidským vztahům a nevyzpytatelnému vlastnímu já…

Žádné předepsané role, žádná nutnost následovat cokoli jiného než vlastní impuls (v rámci bezpečí pro sebe i druhé), spontánní improvizace. Co prožijeme a vyzkoušíme v bezpečném prostředí ať už jen s terapeutem nebo v kruhu stejně zkoumajících „hráčů“, jsme pak schopni přenést do běžného života. V každodenním chaosu pak budeme jasněji vnímat svůj střed a co se v nás děje, zřetelněji komunikovat s druhými naše potřeby a jak na tom jsme, s větší lehkostí a otevřeností si užívat radost ze setkání a výměny, používat své dary a tvořivost.

DRAMATERAPEUTICKÉ SKUPINY s arteterapeutickým přesahem

uzavřená pravidelná setkávání 5 – 8 účastníků, 60 / 90 min. 1x týdně či 1x za 14 dnů

(Obvykle začínáme s 12. setkáními během 3. měsíců, na které lze v případě potřeby navázat.)

vedení dramaterapeutické skupiny pro organizace: 1000 Kč / 60 min; 1500 Kč / 90 min

Aktuálně vedu dramaterapeutické skupiny s arteterapeutickým přesahem v sociálních službách (lidé s mentálním hendikepem, s duševním onemocněním, senioři) a podpůrné skupiny ve vzdělávacích institucích (vysokoškolští studenti).

INDIVIDUÁLNÍ DRAMATERAPIE s arteterapeutickým přesahem

50 min 1x týdně či 1x za 14 dnů

(Doporučuje se absolvovat nejprve alespoň 3 setkání na seznámení se s metodou, terapeutkou, vyhodnocení posunu a ujasnění zakázky.)

300 Kč úvodní setkání, následující setkání 500 Kč / 50 min

Háj ve Slezsku, Ostrava, Opava

Pracuji s metodou VÝVOJOVÉ PROMĚNY (Developmental Transformations), jejíž výcvik akreditovaný Asociací dramaterapeutů České republiky a DvT Institute v New Haven, USA jsem absolvovala (700 hodin). Pracuji pod supervizí a dále se vzdělávám.

Nejsem poskytovatelem zdravotnických služeb. Závazně ctím etický kodex a profesní standardy Asociace dramaterapeutů České republiky. 

http://www.adcr.cz/uploads/7/7/0/5/77052119/etický-kodex-dramaterapeuta-adcr.pdf

www.adcr.cz
www.developmentaltransformation.com