Od sebevyjádření k proměně

DRAMATERAPIE 

a

sebepoznávací programy směřující k UVOLNĚNÍ, HRAVOSTI, TVOŘIVÉMU VYJÁDŘENÍ,

K ŽIVÉMU KONTAKTU S DRUHÝMI a VĚDOMÉMU SPOJENÍ SE SEBOU

Léčení volnou hrou, spontánním vyjádřením, uvolněním těla a nasloucháním jeho impulsům

Hravé zkoumání vlastních témat a vztahů v kontaktu s terapeutem v bezpečném settingu

Znovuobjevování vlastní spontaneity, tvořivosti, svobody sebevyjádření i svobody bytí ve svém středu

Posilování kontaktu s tělem, se svými potřebami, křehkostí i silou a zdroji, o které se v sobě můžeme opřít

Trénování schopnosti obnovovat rovnováhu v nestabilitě, uvolnění v nejistotě, bdělou přítomnost v chaosu

Objevování volnosti a lehkosti tváří v tvář nepředpokladatelnému a proměnlivému životu, nedokonalým lidským vztahům a nevyzpytatelnému vlastnímu já…

Žádné předepsané role, žádná nutnost následovat cokoli jiného než vlastní impuls (v rámci bezpečí pro sebe i druhé), spontánní improvizace. Co prožijeme a vyzkoušíme v bezpečném prostředí a kruhu stejně zkoumajících „hráčů“, jsme pak schopni přenést do běžného života. V každodenním chaosu pak budeme jasněji vnímat svůj střed a co se v nás děje, zřetelněji komunikovat s druhými naše potřeby a jak na tom jsme, s větší lehkostí a otevřeností si užívat radost ze setkání a výměny, používat své dary a tvořivost.

DRAMATERAPEUTICKÁ SKUPINA

uzavřená pravidelná setkávání 5 – 8 účastníků, ideálně 1x týdně či 1x za 14 dnů

(Obvykle začínáme s 12. setkáními během 3. měsíců, na které lze v případě potřeby navázat.)

vedení dramaterapeutické skupiny pro organizace: 1000 Kč / 50 min; 1500 Kč / 90 min

INDIVIDUÁLNÍ DRAMATERAPIE

ideálně 1x týdně či 1x za 14 dnů

(Doporučuje se absolvovat nejprve 6 zkušebních setkání na seznámení se s metodou, terapeutkou a vyhodnocení posunu.)

450 Kč / 50 min (Háj ve Slezsku); 570 Kč / 50 min (Ostrava, Opava)

HRAVÁ SETKÁVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ

Rádi byste si dopřáli prostor k uvolnění, plnějšímu prožívání a hlubšímu poznání sebe sama?
Máte chuť objevovat hlubší kontakt se sebou a s druhými lidmi?
Chybí vám v některých oblastech života volnost, hravost či lepší porozumění sobě samým a druhým, a rádi byste tyto kvality do ní přinesli?

Setkání se odehrávají formou jednoduché spontánní hry a improvizace s důrazem na tady a teď. Nejde o naplňování předepsaných rolí, ale o svobodné následování vlastního impulsu. Máme možnost přinést svá témata, chceme-li, a to v takové formě, v jaké chceme a zkoumat je s hravostí a proměnlivostí v bezpečném rámci. Co prožijeme a vyzkoušíme v kruhu stejně zkoumajících „hráčů“, jsme pak schopni přenést do běžného života. V každodenním běhu pak budeme jasněji vnímat svůj střed a co se v nás děje, zřetelněji rozpoznávat své potřeby i potřeby druhých, jasněji komunikovat a tedy tvořit půdu pro hlubší porozumění ve vztazích, s větší lehkostí a otevřeností si užívat svou cestu, výměnu s druhými.

V případě zájmu může dramaterapeutickou část rozvíjet prací s výtvarným materiálem také část arteterapeutická.