Dramaterapie s arteterapeutickým přesahem

Ke změně s hravostí a tvořivostí

Hravost a spontaneita projevu i tvorby jsou nám všem přirozené zdroje. Vracejí nás k rezervoárům vnitřní síly, vitality a schopnosti radovat se ze života. Pomáhají nám tvořivě přistupovat k těžkostem a objevovat své možnosti. Objevujeme nové způsoby, jak naslouchat sobě a zároveň komunikovat s druhými, znovu se poznáváme z nových úhlů pohledu a díky hlubšímu spojení se svým prožíváním nacházíme více stability i v nejistých vodách. Tělo ožívá volným pohybem a jednáním a naše impulsy a emoce se mohou svobodně vyjádřit. Naše tvořivost se pouští na objevnou cestu. V podporujícím a přítomném kontaktu s  terapeutem se pak nemusíme bát nahlédnout na místa, v nichž se cítíme slabí, bezmocní, vystrašení či poražení. Uctíme-li s laskavostí i hravostí rány, kvůli kterým se držíme zpátky nebo se naopak do něčeho tlačíme bez respektu k sobě samým, uvolníme množství energie, již používáme na strážení starých bolestí a strategie „přežití“. Tuto energii pak můžeme použít k posunu v souladu s naší vnitřní moudrostí a přirozeným tíhnutím ke zdraví a opustit vzorce, jež nás opakovaně vedou k neuspokojivým situacím.

Dramaterapeutická metoda Vývojové proměny (Developmental Transformations) se nesoustředí výhradně na problém, ale podporuje a rozvíjí také naše zdravé části, zdroje a potenciál.

Podporuje:

 • svobodný tvořivý projev a schopnost jednat
  zdravou sebedůvěru založenou na sebepoznání
 • celistvé pojetí sebe sama a soucitný vztah k sobě samým
 • zvědomování vlastních zdrojů, talentů, potřeb a motivací
 • přijetí svých zranění a slabostí i kapacity k růstu
 • transformaci nefunkčních strategií založených na našich zraněních a traumatech
 • objevování zdravých možností sebevyjádření a komunikace
 • utváření kvalitních vztahů ve větší intimitě a autenticitě
 • kontakt s tělem, prožíváním, potřebami, vlastní křehkostí i silou
 • schopnost obnovovat rovnováhu a stabilitu v nestabilním světě
 • tvořivost, hravost, radost z kontaktu a humor – a tedy i schopnost vést radostnější a naplněnější život

Pomáhá dětem i dospělým mimo jiné při:

 • negativním sebeobrazu a vztahu k sobě samému
 • narušené vztahové vazbě a problémech ve vztazích
 • potížích v komunikaci a sociálních situacích
 • poruchách učení a chování
 • úzkostech a depresích
 • chronických duševních onemocněních
 • závislostech
 • poruchách příjmu potravy a negativnímu vztahu k tělu

Jak probíhá?

Metoda se opírá o spontánní dění „tady a teď“, jež vám umožňuje vytvářet vlastní “hru”, která se organicky tvoří z vašich impulsů a témat. Terapeut je průvodcem, který následuje váš “scénář” a pomáhá vám jej rozvíjet tak, abyste odžívali a zvědomovali si svá témata i nové možnosti. Nejde o zadávání „cvičení“ nebo „rolí“, ty se rodí přirozeně z interakcí a neustále se proměňují jako hra samotná. Poznáváte typy situací a interakcí, jež obvykle vytváříte a sami si ujasňujete, co je pro vás přínosem či zátěží a zda chcete zkusit něco jinak. Učíte se svobodě a pružnosti, protože hra i role se dá vždy změnit. Osvojujete si tvořivý přístup ke svým potížím i potenciálu, který pak dokážete účinně uplatňovat i ve světě a ve vztazích mimo terapii. V každodenním chaosu jasněji vnímáte svůj střed a vlastní vedení. Jasněji komunikujete a tvoříte zdravější vztahy s druhými.

Dynamickou tělesnou zkušenost a prožívání lze také dle dohody ukotvovat a rozvést v kontemplativnějším modu tvorby s výtvarným materiálem – tedy arteterapeutickými přístupy.

Pravidelná setkávání se odehrávají ideálně 1x týdně / 1x 14. dní (50 min), neboť jde o psychodynamickou modalitu, která potřebuje svou kontinuitu.

Jak začíná?

Začínáme úvodním setkáním, kde se věnujeme vaší historii, zakázce – tomu, co si přejete změnit, pravidlům terapie, vašim právům a bezpečnosti. Ustavujeme ústní či psanou dohodu o terapii. V případě, že jde o terapii dětí či dospívajících, přichází na úvodní setkání nejprve zákonný zástupce, a poté následuje setkání, kde dohodu a zakázku formulují dítě i pečující osoba. Průběžně pak se zákonným zástupcem konzultujeme se souhlasem klienta posuny v terapii.

Doporučuje se pro začátek absolvovat 3 – 5 setkání na seznámení se s metodou, terapeutkou, vyjasnění zakázky a vyhodnocení posunu pro případnou pravidelnou práci na hlubších tématech.

Pro Vaši bezpečnost:

Závazně ctím etický kodex a profesní standardy Asociace dramaterapeutů ČR, jíž jsem členem. Pracuji pod pravidelnou supervizí PhDr. Kamily Laudové, metodickou supervizí Mgr. Viktora Dočkala a Beate Albrich, DIPL.KT a příležitostně u hostujících zahraničních odborníků, např. u Marca Willemsena. Sama pokračuji po dlouhodobém sebezkušenostním a metodickém psychodynamickém výcviku také v individuální výcvikové dramaterapii.