Od sebevyjádření k proměně

DRAMATERAPIE a ARTETERAPIE

EKOTERAPIE: TERAPIE PŘÍRODOU aneb PROVÁZENÍ VNITŘNÍ DIVOČINOU

EMBODIFULNESS aneb zvědomování tělesného prožívání jako cesta k celistvosti

to jsou nástroje, které používám v individuálním provázení

a při vedení sebepoznávacích programů směřujících k UVOLNĚNÍ, HRAVOSTI, TVOŘIVÉMU VYJÁDŘENÍ, K ŽIVÉMU KONTAKTU S DRUHÝMI a VĚDOMÉMU SPOJENÍ SE SEBOU

aktuálně nabízím

DRAMATERAPEUTICKÉ SKUPINY

uzavřená pravidelná setkávání 5 – 8 účastníků, ideálně 1x týdně či 1x za 14 dnů

(Obvykle začínáme s 12. setkáními během 3. měsíců, na které lze v případě potřeby navázat.)

vedení dramaterapeutické skupiny pro organizace: 1000 Kč / 50 min; 1500 Kč / 90 min

INDIVIDUÁLNÍ DRAMATERAPII

ideálně 1x týdně či 1x za 14 dnů

(Doporučuje se absolvovat nejprve 3 – 6 setkání na seznámení se s metodou, terapeutkou a vyhodnocení posunu.)

400 Kč / 50 min – tři úvodní setkání, následující setkání 500 Kč / 50 min

Háj ve Slezsku, Ostrava, Opava

K dramaterapeutické metodě Vývojové proměny a mému vzdělání v ní najdete informace v sekci Nástroje.

SEBEPOZNÁVACÍ SETKÁVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ

Probuď svého vnitřního tvůrce

opírající se o principy dramaterapie, arteterapie a ekoterapie

pravidelná setkání na 1,5 – 3 h / celodenní program / víkendový program

Rádi byste si dopřáli prostor k uvolnění, plnějšímu prožívání a hlubšímu poznání sebe sama?
Máte chuť objevovat hlubší kontakt se sebou a s druhými lidmi?
Chybí vám v některých oblastech života volnost, hravost či lepší porozumění sobě samým a druhým, a rádi byste tyto kvality do ní přinesli?

Setkání se odehrávají formou jednoduché spontánní hry a tvorby s důrazem na tady a teď. Nejde o naplňování zadání, ale o svobodné následování vlastního impulsu. Máme možnost přinést svá témata, chceme-li, a to v takové formě, v jaké je nám vlastní a zkoumat je s hravostí a proměnlivostí v bezpečném rámci. Co prožijeme a vyzkoušíme v kruhu stejně zkoumajících „hráčů“, jsme pak schopni přenést do běžného života. V každodenním běhu pak budeme jasněji vnímat svůj střed a co se v nás děje, zřetelněji rozpoznávat své potřeby i potřeby druhých, jasněji komunikovat a tedy tvořit půdu pro hlubší porozumění ve vztazích, s větší lehkostí a otevřeností si užívat svou cestu, výměnu s druhými.

připravuji

EMBODIFULNESS aneb zvědomování tělesného prožívání jako cesta k celistvosti

programy pro středoškolské studenty

podpůrné skupiny na téma zpracovávání environmentálního žalu a nacházení vlastního tvořivého činu

Intimní vztah k vlastnímu tělu a prostřednictvím těla k přírodnímu světu je dnes hluboce narušený. Snaha chránit naše osobní i kolektivní traumata provázená znecitlivěním, jež nám pomáhá navzdory zraněním udržovat v chodu sebe sama a kulturu, kterou tvoříme, si vybírá vážnou daň. Obírá nás nejen o hloubku prožívání našich nejzákladnějších životodárných vztahů, včetně vztahu k přírodnímu prostředí, ale také o akceschopnost, která je pro jakoukoli pozitivní změnu zapotřebí. Chceme-li vědomě utvářet zdravé životní prostředí – ve vlastním nitru, v našich vztazích i v péči o přírodní svět, jehož jsme součástí – je nutné oživit a posilnit svou přirozenou tělesnou vnímavost. Jen tak náš poznávací proces získá stabilizující fyzické ukotvení, díky kterému budeme schopní vlastní hluboká témata spojovat s širším kontextem.