Od spojení s přírodou ke spojení s vlastní přirozeností

Slavnosti přírodních cyklů: nacházení středu v proměnách přírodních i našich vnitřních ročních období
Vyrovnání dávání a přijímání ve všech našich vztazích včetně vztahu k Zemi

Společná tvorba v medicínském kruhu živlů