Naslouchající dotek a pociťovaný smysl

provázení celistvým prožíváním a regenerací

NASLOUCHÁNÍ VTĚLENÉMU SMYSLU – individuální provázení k celistvosti /

TERAPIE DOTEKEMkraniosakrální ladění psychického i fyzického systému /

EMBODIFULNESS: objevování vtěleného smyslu – víkendový program /

TANEC SÍLY – cyklus cest v tanci /

Pocit, že nemáme dost času, prostoru, zdrojů.. je známkou aktivovaného traumatu. Vždy, když se začneme ztrácet, pochybovat, propadáme strachu a chaosu, je dobré vrátit se k sobě a ukotvit se: dopřát si čas, vnímat širší prostor a uvolnit stažení. Někdy si to umíme dát sami – v kontemplaci, v tanci, pohybu, zpěvu, hře, uvědomováním si svého dechu či pulzu naší krve, uvolněním v přírodě.. Jindy je to nad naši kapacitu a potřebujeme interakci s někým, kdo nám poskytne bezpečný prostor pro náhled a posílení upřímným nasloucháním, respektujícím provázením nebo podpůrným dotekem.

NASLOUCHÁNÍ VTĚLENÉMU SMYSLU – individuální provázení k celistvosti

K celistvému sebepoznávání, sebepřijetí a posílení je nezbytné pozvat také naše tělesné prožívání, jehož jemnému hlasu málokdy vědomě nasloucháme. Je to naše kotva, náš zdroj i kompas k orientaci ve vlastním nitru i v našich vztazích. Všímavostí k tělesnému prožívání se spojujete s tím, co vás vyživuje a rozšiřujete přirozené zdroje síly, které již máte k dispozici. Posíleni a se stabilnějšími “základy” můžete otevřít cestu novým vhledům a tvořivým řešením. Po krůčcích budete moci jasněji nahlédnout na to, kde zadržujete energii a uvolnit ji jak v těle, tak v zahlcené mysli i v návycích na jistý typ emocí.

Při provázení vycházím z praxe všímavosti k tělesnému prožívání, emočním a mentálním procesům a jejich uvolňováním pod vedením Thomase Hübla (Conscious Healing) a studia na tělo orientovaných terapií (Úvod do Biodynamické kraniosakrální terapie, International Institute for Craniosacral Balancing, 140 h; dramaterapeutický a arteterapeutický výcvik Vývojové proměny, 700 h; Úvod do Biosyntézy, Úvod do Somatic Experiencing, Feldenkraisova metoda, Taneční a pohybová terapie.

Provázím aktuálně on-line, jindy osobně ve Lhotě u Opavy, doporučený příspěvek činí 400 Kč / hod.

TERAPIE DOTEKEMcelostní ladění psychického i fyzického systému

Biodynamická kraniosakrální terapie podporuje harmonické proudění přirozených životních sil, jež formují a také uzdravují naše tělo. Uvolňuje psychické i fyzické napětí, utišuje, ulevuje od bolesti a mírní chronické symptomy. Prohlubuje poznání vlastního tělesného prožívání a plnější ukotvení v těle a pomáhá tak udržovat v každodenním životě větší jasnost a pokoj. Posiluje kontakt s naší celistvostí a podstatou, jež je základem zdraví na úrovni těla, emocí a mentální i duchovní orientace. Využívá se jako doplňková terapie, jež napomáhá účinnější regeneraci při léčení fyzických potíží i k integraci psychických procesů. Často dokáže zmírnit těžkosti i tam, kde už žádné fyzické mechanické zásahy nepomáhají. Při terapii je klient oblečen a odpočívá na masážním lůžku, dotek je bezpečně vyjednaný, jemný a respektující, směřuje k orientaci sebeléčivých sil přirozených klientovu systému.

Při provázení vycházím z Biodynamické kraniosakrální terapie (International Institute for Craniosacral Balancing, 140 h) a z praxe všímavosti k tělesnému prožívání, emočním a mentálním procesům a jejich uvolňování (Conscious Healing Thomase Hübla) a dalšího studia na tělo orientovaných terapií (dramaterapeutický a arteterapeutický výcvik Vývojové proměny, 700 h; Úvod do Biosyntézy, Úvod do Somatic Experiencing, Feldenkraisova metoda, Taneční a pohybová terapie.)

Individuální ošetření probíhá v Háji ve Slezsku, příspěvek činí 400 Kč / hod

TANEC SÍLY cyklus cest v tanci

Tančíme svobodně a komunikujeme tak s vědomím a moudrostí vlastního těla, s životodárnými principy, které jej utvářejí stejně jako vše “vně”.

Dvouhodinový spontánní tanec v doprovodu živé hudby muzikoterapeutky, výtvarnice a terapeutky transpersonální terapie Jany Vysoudilové (https://www.transpersonalni-terapie.cz). více viz sekce programy

EMBODIFULNESS: OBJEVOVÁNÍ VTĚLENÉHO SMYSLU

víkendový program ve spolupráci s taneční a pohybovou terapeutkou a ekopedagožkou Miluškou Hazuchovou (www.tanecvnas.cz) viz programy