Moudrost našeho těla

individuální provázení celistvým prožíváním, chápáním a uzdravováním

  • KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE – celostní harmonizace, uvolňování bloků fyzického i psychického systému a podpora přirozených uzdravujících sil
  • MAPOVÁNÍ TĚLESNÉHO A EMOČNÍHO PROŽÍVÁNÍ orientace v aktuální situaci a nacházení smyslu tady a teď

Kraniosakrální terapie oslovuje celostně náš organismus, jeho fyzickou, psychickou i mentální rovinu, prostřednictvím jemné neinvazivní práce s tělem. Pracuje na rovině centrálního nervového systému, tkání, pojiv, tělních tekutin a kostí a uvolňuje bloky, jež mnohdy souvisí také s naším emočním prožíváním a traumaty. Všechny zmíněné tělesné struktury jsou v našem těle dokonale propojené a blok na jakékoli z nich ovlivňuje fungování celého systému. Díky orientaci na projev přirozených životních sil, které naše tělo stvořily, udržují a ozdravují, se mohou tělesné struktury i psychické funkce vracet do rovnováhy.

Kraniosakrální terapie se věnuje potížím způsobeným prenatálním, porodním či šokovým traumatem a široké škále akutních i chronických potíží. Uvolňuje psychické i fyzické napětí a bolesti, a nastoluje hluboký klid, při němž se aktivují nám přirozené uzdravující síly. Využívá se často jako doplňková terapie (v západní Evropě je běžnou službou zdravotnických zařízení), jež napomáhá účinnější regeneraci při léčení fyzických potíží i k integraci psychických procesů. Stává se, že dokáže zmírnit těžkosti i tam, kde už žádné fyzické mechanické zásahy nepomáhají, neboť terapie se řídí vlastní moudrostí těla, jeho rytmem a časováním a jemu vlastní cestou ke zdraví. (Systém ví, co potřebuje a zná cestu.)

Terapie zmírňuje bolesti, tenzi, chronické potíže i některé projevy vrozených deformací mj. v oblasti páteře, kloubů, čelistí, zubů, trojklanného nervu. Uvolňuje dutiny a oblast uší, očí, nosu, zlepšuje naše smyslové vnímání. Používá se také na zmírnění depresí a potíží souvisejících se stresem, psychosomatickými potížemi, může také pomoci uvolňovat stopy traumatu v těle. Uvádí do rovnováhy fungování centrálního nervového systému (mozek, mícha, mozkové tenzní membrány, nervy, distribuce a drenáž mozkomišního moku), hormonálního systému, imunitního systému, pohybového aparátu aj.

Díky prohloubenému kontaktu s tělesným prožíváním a plnějšímu ukotvení v těle, přispívá kraniosakrální terapie ke kultivaci většího pokoje, jasnosti a soucitu se sebou v každodenním životě. Pomáhá posílit spojení s naší jedinečností i univerzální podstatou, jež je základem zdraví na úrovni těla, emocí a mentální i duchovní orientace.

Při terapii je klient oblečen a odpočívá na masážním lůžku, dotek je bezpečně vyjednaný, jemný a respektující, směřuje k orientaci léčivých sil přirozených klientovu systému.

Při provázení vycházím z výcviku základů kraniosakrální biodynamiky (International Institute for Craniosacral Balancing, 150 h) a aktuálně navštěvovaného výcviku Kraniosakrální osteopatie (Asociace kraniosakrální terapie, 200 h); uplatňuji také praxi všímavosti k tělesnému prožívání (Conscious Healing, Inner Science Academy Thomase Hübla) a dalšího studia na tělo orientovaných terapií (Základní výcvik v neuroafektivním vztahovém modelu k léčení vývojového a vztahového traumatu, NARM Institute, 72 hodin; Úvod do Biosyntézy; Úvod do Somatic Experiencing aj.)

Individuální ošetření trvá 75 – 90 min a stojí 800 Kč, probíhá v Centru zdraví a vzdělávání ŽIVA v Ostravě a v Cítit se dobře v Rožnově pod Radhoštěm. Je možné jej také realizovat u vás doma za předpokladu, že máte dost prostoru na masážní lehátko a pohyb kolem něj a také naprosté soukromí a klid po čas ošetření a ideálně i nějakou dobu po něm. V případě mého dojíždění se domlouváme na hrazení cestovních nákladů a času stráveného na cestě (okolo 6 Kč/km) – když se najde v okolí více zájemců, náklady na cestu rozpočítáváme.

 

MAPOVÁNÍ TĚLESNÉHO A EMOČNÍHO PROŽÍVÁNÍ a nacházení smyslu tady a teď

K celistvému sebepoznání, sebepřijetí a posílení patří soucitné vnímání sebe sama “tady a teď” se vším, co do něj patří. Ať už jsou to minulé zážitky a zkušenosti, ve kterých jsme nějak “uvízli” nebo naopak jemné stopy toho, kam se chceme rozvíjet do budoucna. Ty první se často hlásí o slovo prostřednictvím různých symptomů na fyzické a emocionální úrovni, ty druhé předznamenávají nenápadné indicie na pozadí běžného fungování. Ke spojení s obojím potřebujeme zpomalit, rozevřít naše “tady a teď” a zaposlouchat se do vjemů svého těla, aktuálního prožívání a s nimi asociovaných obrazů či myšlenek. Obvykle nám takové zpřítomnění a otevření se vlastnímu vnímání pomůže nahlédnout nevědomá přesvědčení, která chováme o sobě, druhých i o světě, a která spolutvoří naši realitu. Můžeme nahlédnout, kde svou energii zadržujeme nebo ji destruktivně používáme proti sobě samým či druhým. Často zjistíme, že abychom se mohli uvolnit z některých pastí, tlaků a utrpení, potřebujeme si vybudovat soucitnější a laskavější vztah k sobě samým.

Všímavostí k tělesnému a emočnímu prožívání rozšiřujeme přirozené zdroje síly, které již máme k dispozici. Posilujeme spojení s naším vnitřním kompasem k orientaci ve vlastním nitru, ve vztazích, v každodenních situacích. Ukotvujeme se pevněji v těle. Posíleni a se stabilnějšími “základy” můžeme otevřít cestu novým vhledům a tvořivým řešením. Ohleduplně a ve svém rytmu uvolňujeme napětí a tlaky jak v těle, tak v zahlcené mysli i v návycích na zacyklení v jistém typu emočního prožívání. V našem aktuálním “tady a teď” stopujeme nový smysl a sílu utvářet svou další cestu v souladu s novou identitou, již nacházíme.

Mapování emočního a tělesného prožívání je verbální provázení, které směřuje k zorientování se v aktuální situaci, vztahu či vnitřním rozpoložení. Při pravidelnější práci lze stopovat vzorce prožívání a nahlédnout konkrétněji na jeho kořeny s ohledem na vývojové a vztahové trauma. Bývá účinné verbální provázení spojit s aktivním jednáním ve hře (dramaterapie) nebo uvolněním a ztišením při tělesné terapii (kraniosakrální terapie.) Cílem je posílení, které směřuje k aktivnímu přístupu k životu a k prožívání větší spokojenosti, radosti a naplnění.

Při mapování vycházím z praxe všímavosti k tělesnému prožívání, emočním a mentálním procesům (Conscious Healing, Institute of Inner Sciences Thomase Hübla) a studia na tělo orientovaných traumaterapií (Základní výcvik v neuroafektivním vztahovém modelu k léčení vývojového a vztahového traumatu, NARM Institute, 72 hodin; Úvod do Biosyntézy; Úvod do Somatic Experiencing) a prvky Kraniosakrální terapie

Individuální sezení (650 Kč / hod) probíhají v Centru zdraví a vzdělávání ŽIVA v Ostravě, v Labyrintu ve Lhotě u Opavy a v Cítit se dobře v Rožnově pod Radhoštěm + je také možné je realizovat on-line.

programy –

EMBODIMENT: plné bytí v těle

1 – 2 denní program ve spolupráci s taneční a pohybovou terapeutkou a ekopedagožkou Miluškou Hazuchovou

TANEC SÍLY cyklus sebepoznávacích cest v spontánním tanci

2 hod spontánní tanec v doprovodu živé hudby muzikoterapeutky, výtvarnice a terapeutky transpersonální terapie Jany Vysoudilové