Naslouchající dotek a pociťovaný smysl

být doma ve svém těle a ve svém prožívání

TERAPIE DOTEKEMcelostní ladění psychického i fyzického systému

Hodinové setkání podporuje harmonické proudění přirozených životních sil, jež formují a také uzdravují naše tělo. Uvolňuje psychické i fyzické napětí, utišuje, ulevuje od bolesti a mírní chronické symptomy. Prohlubuje poznání vlastního tělesného prožívání a plnější ukotvení v těle a pomáhá tak udržovat v každodenním životě větší jasnost a pokoj. Posiluje kontakt s naší celistvostí a podstatou, jež je základem zdraví na úrovni těla, emocí a mentální i duchovní orientace. Využívá se jako doplňková terapie, jež napomáhá účinnější regeneraci při léčení fyzických potíží i k integraci psychických procesů. Často dokáže zmírnit těžkosti i tam, kde už žádné fyzické mechanické zásahy nepomáhají. Při terapii je klient oblečen a odpočívá na masážním lůžku, dotek je bezpečně vyjednaný, jemný a respektující, nemá sexuální podtext, směřuje čistě k orientaci sebeléčivých sil přirozených klientovu celostnímu systému.

Při práci s tělem vycházím ze zkušeností z dlouhodobého výcviku Biodynamické kraniosakrální terapie garantovaného International Institute for Craniosacral Balancing a vzdělávání se v na tělo orientovaných terapiích (Úvod do Biosyntézy, Úvod do Somatic Experiencing, Feldenkraisova metoda, Taneční a pohybová terapie a pojetí Embodimentu v Dramaterapii).

Statek Modrého Jednorožce, Dolní Lhota u Ostravy

60 min / 350 Kč

EMBODIFULNESS: OBJEVOVÁNÍ VTĚLENÉHO POCIŤOVANÉHO SMYSLU

považuji za zručnost nezbytnou pro celistvé sebepoznání, sebepřijetí a ukotvení se v síti vztahů v lidském i více než lidském společenství – snažím se poskytnout podmínky k jejímu rozvíjení ve všech svých aktivitách

aktuálně připravujeme víkendový program s tímto záměrem s taneční a pohybovou terapeutkou a ekopedagožkou Miluškou Hazuchovou (www.tanecvnas.cz)

TANEC SÍLY (Jak v nitru tak vně)

Tančíme svobodně a komunikujeme tak s vědomím a moudrostí vlastního těla, s životodárnými principy, které jej utvářejí stejně jako vše “vně”. Hudebnice citlivě reagují na naše projevy, podporují spontánní vyjádření, slovo provází vnitřní tělesnou imaginací a zvědomováním těla v jeho síle a radosti z pohybu, dynamiky, rytmu, zkrátka z vlastní živosti. V bdělé přítomnosti sobě samým nacházíme vlastní odpovědi, výživu, smíření a přijetí i jasný záměr a tvořivou jiskru, jež nám prosvětlí každodenní pouť. A také radost ze vzájemného plynutí, inspiraci v kontaktu s dalšími tanečníky. a objevování nových cest, které podporuje setkávání v kruhu

K tanci se pravidelně scházíme v opavském HOLOSU za spolupráce muzikoterapeutky, výtvarnice a terapeutky transpersonální terapie Jany Vysoudilové (https://www.transpersonalni-terapie.cz).

“Ráda bych ještě jednou poděkovala za možnost pobýt a sdílet (se) v kruhu podobně naladěných tanečníků. Úžasné vedení, hudba, tanec, propojení, zpěv, živly aj., mě naplnilo radostí, že se něco tak přirozeného děje i tady u nás. A to díky Vám. Cítila jsem, jak se společným tvořením mění minimálně nejbližší okolí a také cesta domů – jen pár minut pěšky – byla v nové atmosféře. Ráda bych vyjádřila tímto aspoň minimální vděčnost, byť se mi to slovy přesně nedaří uchopit.”  Zdeňka, taneční terapeutka, masérka a pedagožka